Mielipide

Atria on edistämässä hiilensidontaa

Helsingin Yliopiston kärkitutkimusalaksi valitussa Helsinki One Health -hankkeessa (HOH) selvitetään, voivatko tuotantoeläimille kehitetyt ratkaisut tuoda uutta tietoa ihmisten terveysongelmiin. Esimerkiksi ihmisen kaatumataudin tutkimus saattaa hyötyä vertailusta koirien kaatumataudin tutkimustuloksiin.

Helsinki One Healthissa edistetään myös kestävää ruuantuotantoa, tuoteturvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Kansainväliset huippuprofessorit varmistavat, että hankkeessa hyödynnetään uusinta ja suomalaisten kannalta relevanttia tutkimustietoa.

Suomessa on tutkimusalueella valmiiksi vahva pohja. Vahvuuksiamme on tärkeimpien elintarvikeinfektioiden kuten salmonellan, EHECin ja kampylobakteerin sekä kotieläintuotannon antibioottiresistenssin alhainen esiintyvyys.

Suomessa tuotantoeläinten hännät ja nokat ovat ehjiä ja tuotantotiloilla on ainutlaatuisen kattava tieto eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Eläimille löydetyt keinot auttavat ihmisten terveyden edistämisessä ja samalla opimme kohtelemaan eläimiämme entistä paremmin.

Atria on mukana rahoittamassa HOH -hanketta osana vastuullisuusohjelmaansa. Lisäksi edistämme vastuullisuutta esimerkiksi nurmen hiilensidontaa lisäämällä ja ympäristöystävällisiä lihanautoja jalostamalla.

Julkinen keskustelu ruuasta on vastakkainasettelevaa ja perustuu usein puutteelliseen tietoon. Mielestämme olisi tärkeää ymmärtää entistä paremmin maatalouden ympäristövaikutuksia.

Nurmi voi sitoa hiiltä satoon jopa noin 4 000 kiloa hehtaaria kohti vuodessa. Tämä on neljä kertaa enemmän kuin kituliaan suometsän hiilen sidonta.

Tarvitaan lisätietoa, miten eri maa-alueiden käyttötavat vaikuttavat ruokajärjestelmän hiilensitomiskykyyn. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja maaperästä vapautuvien kasvihuonekaasujen määrää on vähennettävä ja maa-alueiden kokonaistuotantoa ja maaperään sitoutuvan hiilen määrää lisättävä.

Kotieläimet ovat olleet meille aina tärkeitä kumppaneita. Näin on myös jatkossa: eläinten ja ihmisten elämisen edellytykset kietoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Tuomas Herva

eläinlääkäri

Atria Nauta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Atrian nurmiasiantuntija varoittaa: Ylilaiduntamisella voidaan hukata jopa kuusi viikkoa nurmen kasvukunnosta

Atria aikoo investoida 130 miljoonaa euroa siipikarjanlihan tuotannon lisäämiseen Suomessa

Viljelijä teki rohkean ilmastolupauksen: Luopuu karjastaan, jollei onnistu sitomaan laitumilleen enemmän hiiltä kuin maatila tuottaa