Mielipide

Kiistely metsänhoitomuodoista on turhaa

Metsä voidaan uudista myös monimuotoisesti. Siitä olen saanut hyviä kokemuksia Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Metsän uudistamisessa käytetään kasvupaikalle sopivia puulajeja. Kohdistetaan uudistaminen ensisijaisesti luontaiseen uudistamiseen ja se varmennetaan viljelyllä. Karuilla kohteilla varmennus tehdään siemenillä ja rehevillä mailla jalostetuilla taimilla istuttamalla.

Uudistushakkuussa jätetään hakkuualueelle tuoreilla kankailla hyvälaatuisia mäntyjä ja koivuja siemenpuiksi/ maisemapuiksi noin 5-10 kappaletta hehtaarille. Alue raivataan ja muokataan. Odotetaan 1–2 vuotta, kun siemenpuut ovat siementäneet alueen ja paikalle on tullut taimia.

Tämän jälkeen istutetaan kuusen taimia sellaisille kohteille, joissa ei ole taimia riittävästi. Lehtomaisilla kankailla ei voida odotella, vaan istutus on tehtävä välittömästi uudistuksen jälkeen. Hakataan siemenpuut pois 4–5 vuoden kuluttua, kun taimet ovat vielä pieniä, että hakkuukone voi kulkea taimien yli niitä vahingoittamatta.

Toimenpiteellä kustannukset halventuvat ja uudistuksesta tulee mänty, kuusi, ja koivu sekametsä. Taimikonhoidolla ohjataan lopullinen puulajien valinta. Tarpeen mukaan tehdään varhaisperkaus ja taimikonhoito 2–3 metrin pituisessa taimikossa. Metsästä tulee tuottoisa, kasvupaikalle sopiva, terve, maisemaystävällinen ja hyvälaatuinen metsikkö.

Tavoite puulajisuhde lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla kuusia 1 000-1 200 kappaletta, mäntyä 500–600 ja koivua 100 kappaletta hehtaarille. Ensiharvennuksessa jätetään laatuisimmat ja parhaiten kasvaneet puut tuottamaan puusatoa.

Savipitoisille alueille toimenpide ei sovi. Istuttaminen tulee näin halvemmaksi, kun ei tarvitse istuttaa kuin osa alueesta. Etelä-Pohjanmaan kohteessa istutettiin 1 000 kappaletta hehtaarille. Taimikko on nyt täysin sulkeutunut sekametsä.

Kyseisessä kohteessa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus teki henkilöstöretken kyseiselle kohteelle uudistamisen alkuaikana. Mitä mieltä olivat – siitä en ole tietoinen.

Matti Mäkiaho

Asikkala

Taimikonhoidolla ohjataan lopullinen puulajien valinta.
Lue lisää

Sopivien säästöpuiden valinnassa kehittämisen varaa: Päätehakkuissa järeä lehtipuusto häviää lähes tyystin ja pystykuivaa puuta päätyy polttoon

Kolmannes päätehakkuista keskenkasvuisissa metsissä viime vuonna: "Osuus on hämmästyttävän iso"

Mönkijämyynnissä on menossa kova vuosi – kauppa käy etenkin Etelä-Suomessa

Taimet maahan ripein ottein – hiihtäjäveljekset tienaavat kesärahoja istutuksella