LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Mielipide

Hallituksen budjettiesityksessä on paljon hyvää

Yrittäjyyden edistäminen on tärkeää. Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Hallituksen budjettiesitys on itse asiassa jatkoa Sipilän hallituksen yrittäjämyönteiselle linjalle. Rinteen hallituksen toiminnassa korostuu työllisyyttä parantavien keinojen ennennäkemättömän systemaattinen hakeminen.

Hallitusohjelman verolinjauksissa näkyy yrittäjyyden arvostaminen ja merkittävien lisäresurssien ohjaaminen koulutukseen. Kasvuyritysten osaajia on tarkoitus kannustaa verolainsäädännön kautta. Yrittäjävähennyksestä on tullut pysyvä osa verolainsäädäntöämme. Tällä vähennyksellä on paitsi taloudellinen merkityksensä myös suuri symbolinen merkitys yrittäjyyteen rohkaisemisessa.

Yrittäjät tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön, jossa uskalletaan investoida. Tulossa on investointeihin kannustavia verolakiesityksiä, muun muassa irtaimen käyttöomaisuuden, siis koneiden ja kaluston, kahdenkertaisen poiston mahdollisuus neljäksi vuodeksi. Tämä koskisi vain uusinvestointeja. Tutkimusta ja tuotekehitystä vahvistetaan verokannustimella, jolla kannustettaisiin yrityksiä yhteistyöhön yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Vuoden 2020 budjetin merkittäviin asioihin kuuluu perusväylänpidon rahoituksen pysyvä 300 miljoonan euron tasokorotus. Yksityisteiden avustuksiin ehdotetaan lisäystä tämän vuoden 17 miljoonasta eurosta ensi vuoden 20 miljoonaan euroon.

Pienimpiä eläkkeitä korotetaan. Korotus painottuu verorahoitteisiin kansan- ja takuueläkkeisiin, joita korotetaan 34–50 euroa kuukaudessa. Kuntien valtionavut kasvavat ja valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on noin 300 miljoonaa euroa.

Ympäristö- ja luonnonhaittakorvausten vaje, 130 miljoonaa euroa, paikataan. Myös uusia luomusopimuksia aletaan taas tehdä ensi vuodesta lähtien. Uusiin luomusopimuksiin on varattu rahaa vuoteen 2023 asti. Maatalouden pitkän tähtäyksen tavoitteita edistää merkittävä siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon.

Koulutusmäärärahojen tuntuva lisäys on investointi tulevaisuuteen. Yliopistojen perusrahoituksen lisäys 40 miljoonalla eurolla ja ammattikoulujen perusrahoituksen lisäys 20 miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien ovat tärkeitä. Lisäksi indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä.

Muusta budjetin sisällöstä kannattaa mainita poliisien määrän kasvattaminen ja kertausharjoituspäivien merkittävä lisääminen.

Esko Kiviranta

kansanedustaja (kesk.)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kalmari vastaa Pitkolle ja Keräselle

HS: Marttilan mielestä maatalouden on katsottava peiliin, ja hoidettava oma osuutensa

Tunnetko lehmän - tempaus vie naudat näytille Helsingin yliopistolle ensi viikolla