LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Mielipide

Viedäänkö metsänomistajia kuin lampaita teuraaksi?

Vuosikaudet julkisuudessa on levitetty harhaanjohtavaa tietoa jatkuvan kasvatuksen kannattavuudesta, parin viime vuoden aikana myös sen ilmastovaikutuksista.

Mikäli avohakkuukielto tulisi voimaan, sen jälkeen jatkuvasta kasvatuksesta tulisi ainoa sallittu metsänkäsittelymuoto. Sillä olisi dramaattiset vaikutukset koko metsäsektorille.

Kun metsämme 30–40 vuoden aikajänteellä on väljen­netty jatkuvan kasvatuksen edellyttämään harvuuteen, sen jälkeen muun kuitupuun kuin lahokuusen kertymä tyrehtyisi, hakkuutähteitä ei saataisi energiatuotantoon, lahokuusikot tulisivat entistä lahommaksi ja metsänomistajien tulot romahtaisivat.

Jo nyt tiedetään Luonnon­varakeskuksen (Luke) tutkimus­tiedon perusteella, että jatkuvalla kasvatuksella metsän kasvu (hiilensidonta) vähenee 20 prosenttia ja metsänomistajien tulot puolittuvat verrattuna niin sanotulla tehometsätalou­della saavutettavissa oleviin tuloihin.

Metsämaisematkin muuttuisivat: sekametsät ja monet männiköt muuttuisivat myrskyille, kuivuudelle ja hyönteistuhoille alttiiksi lahovikaisiksi harvoiksi kuusivaltaisiksi metsiksi.

Metsätalouden kenttäväen keskuudessa olemme tosiaan ihmeissämme sekä MTK:n että metsäteollisuuden organisaa­tioiden passiivisuudesta.

Julkisuuteen pitäisi painok­kaasti tuoda esiin jatkuvan kasvatuksen kaikki haittavaiku­tukset varsinkin metsien tuotokseen ja metsänomistajien tuloihin. Ei ole ymmärrettävissä, että voidaan edes suositella hoitomuotoa, joka radikaalisti vähentää metsän kasvua ja samalla romahtaa metsänomistajien metsästä saatavia tuloja.

Metsänomistajien mahdollisuus hoitaa metsäänsä ilman avohakkuita on sinänsä oikeutettu, ja sen tähden se tulikin vuoden 1996 metsälakiin.

Tuskin lainsäätäjät olivat voineet edes kuvitella, että tästä metsänomistajien vastuuseen sidotusta oikeudesta voisi tulla pakko. Maa- ja metsätalous­ministeriön pitäisi ehdottomasti puuttua asiaan.

Olisi ensiarvoisen tärkeää, että Luke toisi julki laskelmia mahdollisen yleisluontoisen avohakkuukiellon vaikutuksista kaikille metsätalouden toimijoille.

Carl-Johan Jansson

Raasepori

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Laskutaitoiset metsänomistajat

Metsien ja sellun kohtalonyhteys

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tänään