Mielipide

Avoimuutta myös maankäyttösuunnitelmiin

Viime aikojen uutiset vantaalaisen 300-vuotisen sukutilan pakkolunastuksesta ovat terästäneet keskustelua lunastusjärjestelmän soveltuvuudesta nyky-Suomeen.

Henkilötietojärjestelmästä on tullut viime vuosina entistä avoimempi, eikä kansalaiselta voi perusteetta salata häneen liittyviä viranomaistietoja. Samanlaisen käytännön pitäisi vallita myös yksityisen maaomaisuuden suhteen. Kiinteistönomistajan pitäisi voida aina saada välittömästi tietoonsa sellaiset suunnitelmat, jotka koskevat hänen maaomaisuuttaan.

Nykyjärjestelmä antaa muun muassa kunnille, Tielaitokselle, VR:lle, sähkö­yhtiöille mahdollisuuden tehdä yksityisomaisuutta loukkaavia suunnitelmia liian pitkään kuulematta maanomistajia. Käytännössähän nykyään maanomistajan on hyväksyttävä kaikessa hiljaisuudessa laadittu ”yleishyödyllinen” suunnitelma niine hyvineen joko vapaaehtoisesti tai viimeistään pitkän ja kalliin oikeusprosessin jälkeen.

Maanomistajaa pitäisi tiedottaa hänen kiinteistöään koskevista asioista jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen asiakirjamerkintä hänen omaisuudestaan tehdään. Silloin päästäisiin tasavertaiseen neuvottelusuhteeseen, jossa maanomistajalle taattaisiin mahdollisuus vaikuttaa kiinteistöänsä koskeviin suunnitelmiin sellaisessa vaiheessa, kun sillä vielä on todellista merkitystä.

Suunnitelmien läpinäkyvyys antaisi kiinteistönomistajalle myös mahdollisuuden arvioida omaisuutensa arvonkehitys ja tulevaisuuden kehittämis­mahdollisuudet nykyistä realistisemmin. Yhteiskunnan toimenpiteethän yksityisellä maalla useimmiten vaikuttavat kiinteistön arvoon ja käyttömahdollisuuksiin – toisinaan myönteisesti, toisinaan kielteisesti.

Ehdotukseni ei olisi lainkaan ylivoimainen toteuttaa maassamme, jossa on kattava (nykyään peräti sähköinen) kiinteistötietojärjestelmä.

Sakari Seppälä

Kylmäkoski

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Turvepeltojen päästöjä voidaan joutua vähentämään

Viljanen: "Yhtiöittäkää maanne ja siirtäkää maaomaisuus ulkomaisen yhtiön nimiin" – korvaukset ja omaisuudensuoja siten paremmat

Kaksi kolmesta kuntien lunastushakemuksesta hyväksytään – viisi lupaa parhaillaan haussa