Mielipide

Pitkäikäinen tuote ei aina ole ympäristöteko

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen antoi vieraskolumnissa (MT 20.11) ymmärtää, että Suomessa tulisi siirtyä kohti kestävää metsäpolitiikkaa. Kirjoitus on osoitettu metsäpolitiikan päättäjien suuntaan, mutta osansa saa myös metsä­teollisuus.

Kolumnissa toivotaan metsäteollisuuden tuottavan pitkälle jalostettuja, arvokkaita tuotteita, joissa hiili säilyy pitkään. Sellu puolestaan nähdään mörkönä, joka vaarantaa hallituksen ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet.

Puupohjaisten tuotteiden markkinoiden on arvioitu kasvavan globaalisti noin 200 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Vaikka suomalainen metsäteollisuus on globaalisti alansa edellä­kävijä, maailmanmarkkinoilla se on nöyrä. Metsäteollisuus valmistaa uusiutuvasta ja karttuvasta raaka-aineesta niitä tuotteita, joille markkinoilla on kysyntää. Toisaalta, jos kuluttajien haluamia tuotteita ei valmisteta Suomessa, ne tehdään jossain muualla.

Tuotteiden pitkäikäisyys ei ole suora synonyymi ympäristöystävällisyydelle. Vaikka hajoamaton muovi on mahtava hiilivarasto, väärään paikkaan jouduttuaan se aiheuttaa ongelmia.

Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja hyödykkeitä ja vähentävät siten fossiilisten raaka-aineiden kulutusta. Sahatavara korvaa terästä ja betonia. Sellusta valmistetaan muun muassa muovia korvaavia pakkausmateriaaleja, sivuvirroista kemikaaleja ja biopolttoainetta.

Jalostukseen kelpaamattomasta puusta tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Ja mikä parasta, resurssitehokkuus kasvaa ja tuotteiden kirjo laajenee koko ajan. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana suomalaisten metsäyhtiöiden nanoselluloosaan liittyvät patentit ovat kiilanneet maailman kärkeen ohittaen Japanin, USA:n ja Kiinan.

On tärkeää, että ilmaston­muutoksen torjunnasta ja metsien käytöstä keskus­tellaan. Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan toimialan ilmastotiekarttaa. Sen tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joilla kasvatetaan metsien hiilivarastoja ja tuotteiden ilmastohyötyjä sekä vähennetään hiilivuotoa ja tuotannon päästöjä.

Matti Mäkelä

kotimaan metsäasioiden päällikkö

Metsäteollisuus ry

Kaupan jatkajia olisi ollut, mutta rahoitusta ei kenellekään ole annettu.
On tärkeää, että ilmaston­muutoksen torjunnasta ja metsien käytöstä keskus­tellaan.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rakentamisen päästökeskustelu mustavalkoista

Työtaistelu pysäyttää sahoja ja vaneritehtaita maanantaina – sovintoesitykselle ei nähty edellytyksiä

Suomen joet kuljettavat Itämereen hiiltä kiihtyvällä vauhdilla