Mielipide

Suomen ei tule hyväksyä lyijykieltoa

Euroopan Unioni on esittämässä lyijyhaulien ja -ammusten laajaa kieltämistä. Esitys koskee erityisesti kosteikkoalueita, mutta sen määritelmä on niin lavean, että se käytännössä kieltäisi käytön isossa osassa Suomea.

EU:n määritelmä pitäisi sisällään, ei vain järviä ja niiden rantoja, vaan myös turvealueet, lammet ja lätäköt ja jopa peltojen reunoissa olevat ojat. Kun näiden kaikkien ympärille ja ojien varsille molemmin puolin määriteltäisiin vielä 400 metrin turva-alue, niin kielto olisi aikalailla koko maan kattava ja ehdoton.

Suomen maa-alueista tulisi tällä rajoituksella katetuksi yli 3/4 ja nämä siis olisi jatkossa lyijyhaulien ja -ammusten käyttökieltoalueina. Täyskielto koskisi myös näille alueille sisältyviä ampumaratoja.

Esityksellä olisi toteutuessaan ensivaiheessa merkittävä vaikutus erityisesti haulikolla tapahtuvaan metsästykseen, mutta myös muuhun metsästykseen, ampumaurheiluun ja reserviläistoimintaan. Muutos nostaisi myös merkittävästi kustannuksia.

Lyijyhaulien näin laajalle ja ehdottomalle täyskiellolle on vaikea löytää perusteita. Metsästäjäliitto on nostanut laajasti esille lyijyhaulikiellon ongelmia, kuten myös reserviläisjärjestöt. Lisäksi vaihtoehtoisten ammusmateriaalien haittavaikutuksista ei ole vielä luotettavaa ja tutkimustietoon perustuvaa tietoa.

Suomessa on vuonna 1996 kielletty lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä. Tämä rajoitus on täysin riittävä maahamme, ja jos Suomen hallitus lopulta kuitenkin EU:n lyijyhauli ja -ammuskiellon päättäisi hyväksyä, se tulee ehdottomasti rajata koskemaan nykykäytännön mukaan vain pysyviä vesistöjä.

EU selvittää lisäksi vielä laajempaa lyijyammusten käyttökieltoa. Vaikka esitys ei koskisikaan esimerkiksi viranomaiskäyttöä, sillä olisi laajat vaikutukset muun muassa Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Täyskiellon vaikutukset olisivat laajat, sillä merkittävin osin lyijylle ei ole olemassa vaihtoehtoja kivääri- ja pistoolipatruunoiden osalta.

EU:n suunnitelmat eivät ole perusteltuja metsästyksen osalta, mutta eivät myöskään kansallisen maanpuolustuksen eikä ampumaurheilun suhteen.

Suomen ei pidäkään missään tapauksessa hyväksyä esitystä. Kansallisen edunvalvonnan tulee tehdä kaikilla eri tasoilla kaikki mahdollinen ja mahdotonkin, että esitystä ei Suomi tule hyväksymään.

Timo Heinonen

kansanedustaja (kok.)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Reserviläisliitto tyrmää EU:n lyijyammuskiellon – "romahduttaisi patruunatuotannon unionin alueella"

Jari Leppä luopui lyijystä metsästyksessä: "Vaikuttaa myös lapslykkyyn"

Suomalainen ruoka ei saa omaa liputuspäivää – hallituksen mielestä Suomen luonnon päivä riittää