Mielipide

Sosiaalihuollon resurssit on saatava kuntoon

Lapsen tai nuoren huostaanotto biologisilta vanhemmiltaan on aina viimeinen vaihtoehto. Liian usea huostaan otettu lapsi kokee hylkäämisen myös yhteiskunnan taholta, koska sosiaalitoimen resurssit ovat usein puutteelliset. ­Lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisen tulee koskea myös näitä lapsia.

Sosiaalitoimen resurssit on saatava kuntoon. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan: ”Lapselle, joka on tilapäisesti tai pysyvästi vailla perheen turvaa tai jonka edun mukaista ei ole hänen pysyä perhepiirissä on oikeus valtion antamaan erityiseen suojeluun ja tukeen”.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on valtava. Lapsella saattaa olla jopa toistakymmentä eri sosiaalityöntekijää hänen lastensuojelun asiakkuuden aikana. Suomessa lastensuojelua tekevillä sosiaalityöntekijöillä 20 prosentilla on yli 45 asiakaslasta tai -nuorta. Tämä on aivan liian paljon.

Lapsen ja perheen tunteminen on työn pohja. Heihin täytyy syntyä luottamuksellinen suhde. Sosiaalityöntekijä tapaa ja työskentelee paitsi lapsen, myös lapsen biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien kanssa. On sovittava, miten lapsi tapaa myös muita hänelle tärkeitä ihmisiä. Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä myös lapsen muiden läheisten henkilöiden sekä viranomaisverkostojen kanssa, esimerkiksi terveydenhuollon sekä päivähoidon ja koulun kanssa. Tapaamismatkat saattavat kestää usein yli kellonympärystän pitkien välimatkojen ja tapaamisten haasteellisuuden vuoksi.

Laki velvoittaa asiakkuussuunnitelman päivitykseen kerran vuodessa. Useimmilla se on tehtävä puolivuosittain tai jopa kolmen kuukauden välein. Huostaan otetun nuoren jälkihuollon tulisi jatkua 25 ikävuoteen asti.

Sosiaalityöntekijöiden palkkaus ei vastaa tehtyä työmäärää ja vastuullisuutta. Lastensuojelussa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. TE-keskuksen sivuilla oli 17. marraskuuta auki 142 sosiaalityöntekijän tehtävää ympäri Suomen. Avoimiin virkoihin ei aina ole hakijoita. Pelkkä lakimuutos asiakasmäärän rajaamiseksi ei riitä. On pohdittava myös mistä tekijät saadaan.

Eduskunnalta tarvitaan tekoja, jotta turvataan myös huostaan otetun lapsen etu.

Mika Nissinen

Keuruu

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kustantajat eivät kiinnostuneet positiivisesta lastensuojelukirjasta: "Ei ole myyvä aihe ellei ole sosiaalipornoa"

Toiskassa ollaan kuin yhtä perhettä: "Monessa perhekodissa henkilökunta tuntuu käyvän vain töissä"

Ylen selvitys: Joka kymmenennen lastenkodin toiminnassa puutteita