Mielipide

Ilmastonmuutos koettelee köyhimpiä

Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja käydään joulukuussa Madridissa. Toiveena on, etteivät vauraat teollisuusmaat petä lupauksiaan maailman köyhimmille. Heille ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo ruokaturvan heikkenemisenä, koulutien katkeamisena ja tasa-arvon takapakkina.

Ilmastonmuutoksella on myös peruuttamattomia vaikutuksia, ja kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa ovat vähiten kehittyneiden maiden ihmiset ja pienten saarivaltioiden asukkaat.

Madridin neuvotteluiden yksi pääkysymyksistä on peruuttamattomien tuhojen, eli menetysten ja vahinkojen, korvaaminen.

Madridissa vauraiden teollisuusmaiden odotetaan viimein pääsevän sopuun rahoituksesta, jolla tuetaan kaikkein hauraimpia alueita korvaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot. Vaatimus toteuttaa laajasti hyväksyttyä saastuttaja maksaa -periaatetta.

Sen lisäksi, etteivät vauraat teollisuusmaat ole päässeet sopuun menetysten ja vahinkojen korvaamisesta, ovat myös vanhat sitoumukset täyttämättä.

Teollisuusmaat ovat jo aiemmin luvanneet rahoittaa kehittyvien maiden ilmasto­toimia sadalla miljardilla vuosittain, nostaen rahoituksen tälle tasolle vuoteen 2020 mennessä.

Järjestöjen suositus Suomen oikeudenmukaiseksi osuudeksi olisi 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä tasosta ollaan kaukana.

Vuosina 2015–2018 rahoitus vaihteli 43 miljoonasta 119 miljoonaan. Lisäksi suurin osa Suomen myöntämästä rahoituksesta on lainamuotoista eikä kohdennu riittävästi kaikkien köyhimmille ja haavoittuvaisimmille ryhmille. Suomen olisikin lisättävä rahoitusta ja varmistettava, että tuki saavuttaa sitä eniten tarvitsevat.

Tutkitusti kansalaisjärjestöjen työ tavoittaa tehokkaasti heikoimmassa asemassa olevat, kuten kehittyvissä maissa elävät tytöt ja vammaiset ihmiset.

EU on julistanut ilmastohätätilan. Tämän tulisi näkyä myös käytännössä. Vauraat teollisuusmaat ovat historian saatossa aiheuttaneet valtaosan päästöistä. Siksi niiden on kannettava vastuunsa ilmasto­sotkun seurausten siivoamisesta.

Varmaa on myös, että ilmastonmuutos tulee inhimillisesti ja taloudellisesti sitä kalliimmaksi, mitä kauemmin päästöjen vähentämisen kanssa viivytellään.

Katja Hintikainen

Plan International Suomi

Niko Humalisto

Suomen Lähetysseura

Lue lisää