Mielipide

Metsäosaamiselle oma liputuspäivä

Metsät ovat suomalaisuutta parhaimmillaan. Ne tarjoavat meille suojaa, ruokaa ja lämpöä – ihmisen välttämättömiä perustarpeita.

Lisäksi ne tarjoavat henkistä ja fyysistä hyvinvointia, elinpiirin monipuoliselle lajistolle ja keinon taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsä on suomalaisuuden perusta.

Metsäteollisuus tuottaa yli viidenneksen Suomen vientituloista, ja metsäala työllistää suoraan noin 140 000 suomalaista. Metsänomistajille metsä tuo merkittävän tulon.

Toki ongelmiakin on. Esimerkiksi hiljattain tutkittiin, että ojitusten päästövaikutus on merkittävästi aiemmin luultua suurempaa.

Ongelman paljastuminen paljasti myös metsäsektorin reagointikyvyn. Välittömästi tutkijat alkoivat työhön ratkaisun kehittämiseksi. Näin metsätalous toimii. Ongelmia ei lakaista maton alle vaan niihin kehitetään ratkaisu.

Metsätalouden luonnonhoitotyö tuottaa myös tulosta. Metsistämme käsitellään vain kaksi prosenttia vuosittain, joten uusien menetelmien vaikutukset näkyvät hitaasti lajistossa.

Keväällä julkaistu uhanalaisten lajien Punainen kirja kuitenkin kertoo työ tuottavan tulosta. Uhanalaisten metsälajien osuus kaikista uhanalaisista oli pienentynyt viisi prosenttia, ja metsätalouden käyttämillä alueilla kehitys oli vielä parempaa. Ironisesti metsien sulkeutuminen uhkaa lajistoa yhä enemmän.

Luonnonhoitotyö on osa normaalia arkea, jota metsätalouden asiantuntijat tekevät sydämellä. He tekevät työtä, harrastavat ja virkistäytyvät metsissä.

Lisäksi he tarkkailevat luontoa tavallista kansalaista huomattavasti tarkemmin. Heidän ammattinsa erityispiirre on, että he näkevät historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden katsomalla metsää.

Maailmalla taistellaan ilmasto- ja ympäristöongelmia vastaan. Samalla Suomi nousee pienestä koostaan huolimatta varsinaiseksi metsäjätiksi.

Suomalainen metsätalous erottuu siinä, että se on pystynyt lisäämään samanaikaisesti hakkuumääriä, puuston määrää, metsälajiston elin­edellytyksiä, suojelupinta-alaa ja puuston kasvua. Ei siis ihme, että katse kääntyy Suomeen, kun puhutaan kestävästä metsä­taloudesta.

Onkin suoranainen ihme, ettei metsätaloudella ole omaa liputuspäivää. Esitänkin, että suomalaisen metsätalouden päivää vietetään kesäkuun 1. päivä, jolloin lähes koko maassa on uuden metsän perustamistyöt käynnissä.

Metsätalous ansaitsee liputuspäivänsä, sillä onhan se kansallinen ylpeydenaihe.

Juri Laurila

metsäasiantuntija

Rovaniemi

Lue lisää