Mielipide

Avustusta energiaremontteihin

Olen tyytyväinen, että vihdoin kaikkien kotien energiaremontteihin saadaan kunnolla avustuksia. Nyt avustusten piirissä ovat sekä omakoti-, pari-, rivi- että kerrostalot.

Tämän avulla omakoti­talojen öljykattiloista voidaan luopua ja vaihtaa ne esi­merkiksi maalämpöön tai ilmalämpöpumppuihin. Myös eristeiden parantamiseen voi saada avustusta. Nämä ovat hyviä käytännön ilmasto­tekoja.

Avustusten piiriin lasketaan 1.10.2019 tehdyt suunnittelu­kulut ja 1.1.2020 alkaen tulevat toteuttamiskulut. Avustuksiin on varattu vuoteen 2020 mennessä yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämis­keskus ARA ja hakuaika alkaa nopealla aikataululla eli 2.1.2020.

Avustusta voi saada korjaus­hankkeeseen, joka parantaa energiatehokkuutta sovittujen kriteerien mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia korjaus­hankkeen kustannuksista, mikä on merkittävä asia.

Uudistus on erittäin hyvä, koska monet kotitaloudet saavat laskettua energiaremonttikulujaan merkittävästi ja samalla päästöt laskevat. Huomionarvoista on myös, että avustusten arvioidaan lisäävän työllisyyttä noin 1 500 henkilötyövuodella.

Ari Torniainen

kansanedustaja (kesk.)

Lue lisää