Mielipide

Jätekeräys

Jätteiden keräykseen suunnitellaan merkittäviä muutoksia. Esitetään myös jätteen haltijan järjestämää tapaa poistettavaksi, vaikka se on toiminut hyvin ja laajasti Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Ympäristöministeriön työryhmä selvitti toimen­piteitä, joilla Suomessa pannaan täytäntöön jätealan direktiiveihin tehdyt muutokset. Niillä homma keskitettäisiin kunnille, joilla nytkin on työtaakkaa yllin kyllin.

Kotitalousjätteiden keräyk­sen kaksoisjärjestelmästä (keräys kunnan järjestämänä tai asukkaan itse tilaamana) esitetään luovuttavaksi ja erilliskeräyspisteiden määrää vähennettäväksi.

Suomen Omakotiliitto on huolissaan, että työryhmän ehdottamat muutokset hankaloittavat jätteiden lajittelua pientaloissa sekä nostavat asumiskustannuksia.

Jämsässä, kuten muillakin alueilla joissa on kierto­talousyritys, muutos tarkoittaisi työpaikkojen menetystä ja kestävän kehityksen taantumaa. Palvelu heikkenisi.

Maaseudun kansanedustajien pitäisi nyt ottaa kantaa muutosehdotukseen.

Esko Järvenpää

Jämsä

Lue lisää