Mielipide

Pohjavedet täytyy pitää omissa käsissä

Suomalaisessa vedessä piilee valtava sinisen talouden potentiaali. Vesivaramme ovat vientivaltti, jonka hiipumista ei ole näköpiirissä. Päinvastoin.

Vuonna 2016 julkaistun sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman mukaan veden kysyntä tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti. Suunnitelmassa korostetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä eri hallinnonalojen välistä yhteistoimintaa.

Latteiden suunnitelmien sijaan Suomella on oltava toimiva strategia vesivarojen kaupallisesta hyödyntämisestä ja siitä, miten eurot jäävät tänne eivätkä virtaa kansainvälisten sijoittajien taskuun.

Meillä ei ole varaa päästää miljardiluokan liiketoiminta­mahdollisuuksia valumaan pois omista käsistämme.

Tein vuonna 2015 silloisen hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelin hallituksen suhtautumista puhtaaseen veteen tulevaisuuden vientivalttina ja kantaa siihen, pyritäänkö varmistamaan pohjavesien säilyminen kotimaisessa omistuksessa sekä maksimoimaan Suomen taloudellinen hyöty pohjaveteen kytkeytyvässä liiketoiminnassa.

Vastaus oli tuolloin ympäri­pyöreä. Suomi vaikuttaa yhä olevan tuuliajolla vesivarojen turvaamisessa ja hyödyntämisessä meille järkevimmällä tavalla.

Vesivarojen hyödyntämisen ja jakelun kohdalla on kyse myös huoltovarmuudesta sekä välttämättömästä palvelusta. Perussuomalaisten eduskunta­ryhmä ilmaisi vastikään tiedotteessaan huolen kuntien suunnitelmista myydä vesi­yhtiöitään sijoittajille. Jyväskylän kaupungin tämänsuuntaiset suunnitelmat ovat olleet viime aikoina esillä.

Toivon, ettei vesihuollossa uusita samaa virhettä, joka tehtiin sähköverkon kanssa. Suomalaisia ei tule laittaa pitkäaikaisiksi maksumiehiksi lyhytnäköisten taloushelpotusten saavuttamiseksi.

Hyödyntämällä vesivaroihin liittyvää valtavaa kaupallista potentiaalia voitaisiin saada kovasti kaivattuja euroja. Esimerkiksi vesivarojen hyödyntämiseen keskittyvä valtionyhtiö kuulostaa korviini hyvältä ajatukselta.

Samanaikaisesti tulee estää kuntien ahdingossa tekemät kestämättömät ratkaisut kaupata vesihuoltoaan ahneille sijoittajille.

Ritva Elomaa

kansanedustaja (ps)

Lue lisää