Mielipide

Ilmastopolitiikkaan järki mukaan

Ilmastopolitiikka on tärkeää, järjen käyttö olisi tässäkin asiassa eduksi. Suurin tavoite tuntuu olevan turpeen käytön lopettaminen mahdollisimman pian. Unohtuneet ovat ajat sitten hallitusohjelman linjauk­set, Suomen lain mukainen huolto- ja toimitusvarmuus sekä kauko­lämmön tuotannossa välttämättä tarvittava seospoltto­aine. Märkä puu ei pala kunnolla ilman hyvää turvetta.

Turpeen poltto voidaan toki lopettaa vaikka heti, mutta mistä löytyy 10 miljoonaa kiintomottia puuta turvetta korvaamaan. Ei mistään. Tuontipuu nostaisi energian hintaa, ja tuhohyönteiset saisi kylkiäisinä.

Ollaanko nyt lopettamassa Suomen kannalta välttämätön lämmön ja sähkön yhteistuotanto? Siihen meillä ei ole varaa. Nyt lasketaan vain turpeen käytön lopettamisesta tuleva päästöjen vähenemä, mutta korvaavat aineet toisivat valtavan päästöjen kasvun. Tämäkö on ilmastopolitiikkaa? Turpeelle on avautumassa suuri määrä uusia vienti­tuotteita, jotka tuovat merkit­tävää vientituloa. Pitääkö nekin lopettaa intoilun takia?

Turpeen mollaaminen on jo aiheuttanut vahinkoa. Suuret määrät hyvää kuitupuuta ja tukkiakin palaa voimalaitok­sissa, vaikka hallitusohjelmassa muuta esitetään.

Markkinat toimivat aina oikein, kun kauppoja tehdään. Kannattaa muistaa, että seuraavan nousukauden aikana metsäteollisuus ja energian­tuotanto ovat vakavassa ristiriidassa, mikä johtaa metsäteollisuuden vähenemiseen raaka-ainehuollon epä­varmuuden takia. Poliitikkojen kannattaa miettiä huolella, jotta toimimme viisaasti koko maan etu huomioiden.

Myös turvemaiden hakkuita halutaan rajoittaa, vaikka sieltä löytyy oiva ratkaisu ilmasto­politiikkaan. Suomen soista on ojittamalla saatu metsien kasvulle viisi miljoonaa hehtaaria. Iso osa on jo harvennushakkuilla käsitelty. Tuhkalannoitus näille alueille tuo helposti 10 miljoonan motin lisäkasvun vuosikymmeniksi, ja yhtä monta hiilidioksidi­tonnia sidotuksi joka vuosi.

Tämä mahdollisuus pitää käyttää, ja samalla säästytään päästökaupan kustannuksilta. Hiilensidontakone on jo olemassa. Nyt päätetty kemeratuki avaa tuhkalannoitukselle ovet oikealla hetkellä. Kaikki on mahdollista, kun tosiasiat tunnustetaan. Ilmastoa voi hoitaa myös turvemailla.

Hannu Hoskonen

kansanedustaja (kesk.)

ympäristövaliokunnan pj.

Lue lisää