Mielipide

Byrokratia on joskus työllistävää

Kerimäkeläinen maanviljelijä Jussi Pennanen haastoi 15.11. lukijakirjoituksessaan ”Byrokratia työllistää itse itsensä” Etelä-Savon elykeskuksen maatalouden tukivalvonnan kehittämiseen kotimaisista lähtökohdin.

Kyseinen tila oli joutunut kesällä 2013 kokotilavalvontoja koskevaan Maaseutuviraston otokseen ja myöhemmin syksyllä vielä lannoitusvalvontoja koskevaan otokseen.

Lukijakirjoituksessa perättiin mahdollisuutta näiden kahden valvonnan yhdistämiseen.

Kokotilavalvonnassa tarkastetaan viljelmältä muun muassa pinta-alat, viljelykasvit ja viljelytapa sekä ympäristötukeen sitoutuneilta tiloilta viljelysuunnitelman, lohkomuistiinpanojen ja viljavuustutkimusten olemassaolo.

Samalla kirjataan tilalle hankittujen lannoitteiden määrä ostokuiteilta, tilan eläinten tuottama karjanlantamäärä ja muilta tiloilta vastaanotettu karjanlannan määrä.

Mahdollista myöhempää lannoitusvalvontaa varten kirjataan myös ne lohkot, joilla fosforintasaus on päättymässä, sillä lannoitefosforin käyttömääriä voidaan tasata eri vuosien välillä viiden vuoden ajalta.

Kokotilavalvonnat ajoittuvat kesään ja alkusyksyyn, jolloin osalla viljelijöistä syyslannoitukset ovat tekemättä ja syksyn karjanlannat levittämättä. Tällöin ei vielä pystytä tarkastamaan EU:n nitraattidirektiivin noudattamista eikä ympäristötuen mukaisia enimmäislannoitusmääriä.

Tästä johtuen myöhemmin syksyllä Maaseutuvirasto poimii satunnaisesti osan kesällä valvonnassa olleista tiloista lannoitusmäärien tarkempaa valvontaa varten.

Mikäli lannoitusasioihin liittyen havaitaan jo kokotilavalvonnan yhteydessä vakavia puutteita, välittömänä seurauksena tilalle on ympäristötuen vähentäminen.

Lannoitusvalvonnoissa määräaika on seuraavan vuoden kevät 15.5. eivätkä ne edellytä tilakäyntiä, joten elykeskukset tekevät niitä talvemmalla. Lannoitusvalvontaan joutuneelta tilalta pyydetään kyseiset asiakirjat elykeskukselle tarkastusta ja arkistointia varten.

Sitä vastoin kokotilavalvonnat tulee ehdottomasti saada valmiiksi 15.11. mennessä koko maassa EU-tukimaksujen takia.

Myös tukihakemuksissa ilmoitettuja peltolohkojen pinta-aloja koskevat ristiintarkastukset tulee olla tehtynä viimeistään 18.12., jotta kyseiset tilat voivat saada tukensa vuoden loppuun mennessä.

Edellä mainittujen lisäksi joudutaan tarkastamaan vielä tilakäynnein talviaikaisen kasvipeitteisyyden lohkot. Elykeskukset tekevät kasvipeitteisyystarkastuksia joko ennen talventuloa tai pääsääntöisesti lumien lähdettyä ennen toukokuun puoliväliä.

Etelä-Savon elykeskuksessa tehdään kaikki nämä tarkastukset maaseutu- ja energiayksikön henkilöstöllä ja valmista pyritään saamaan annetuissa aikarajoissa.

Maaseutuvirasto ja elykeskukset kehittävät jatkuvasti tukihaun ja valvontojen menetelmiä tehokkaammiksi. Sähköinen tukihaku on tullut jäädäkseen, mittaukset tehdään nykyisin gps-laitteilla ja tabletit eli maastotallentimet ja kaukokartoitusvalvonnatkin lienevät jo lähitulevaisuutta.

Jaakko Heinonen

tarkastaja

Maija Puurunen

yksikön päällikkö

Etelä-Savon elykeskus

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK:n Marttila teilaa ely-keskusten näivettämisen – "keskusvallan vastaisku"

Virkamiesten virastokiima veisi vallan ely-keskuksilta ja ne voisi lopettaa – "Eihän me yksin voida jäädä elyyn"

Viljelijöiden tyytyväisyys tukivalvontoihin parani – arvosanaksi "kasi plus"