Mielipide

Byrokratia uhkaa metsäenergian käyttöä

Ahti Weijo
MMM, metsänhoitaja, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Keski-Suomi
Lukijalta 07.01.2015

Hallituksen esitys metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen muuttamiseksi tuo runsaasti uutta byrokratiaa.

Toteutuessaan esitys pakottaa pitämään erillään eri tukiluokista tulevat metsäenergiajakeet. Erillään pito on aloitettava leimikolta ja sen on toimittava välivarastoilla sekä terminaaleissa, jotta jäljitettävyys säilyisi käyttöpaikalle asti.

Käytännössä tämä on erittäin hankalaa ja työlästä. Kustannuksia tulee tietojärjestelmien muutoksista, tehottomammasta logistiikasta ja terminaalien hankalammasta käytöstä.

Voimalaitoksilla on lisäksi perustettava erilliset näyte-erät tukiluokille ja tämä lisää näytekustannuksia sekä raportointia. Myös Energiavirastossa tarvitaan lisää henkilöresursseja sekä tietojärjestelmämuutoksia.

Metsistä tulevan puun käytön ohjaaminen lainsäädännön avulla joihinkin käyttökohteisiin on itselleni vieras ajatus. Markkinatalouteen kuuluu kilpailu, joka samalla kehittää kilpailukykyä.

Nyt ollaan menossa suuntaan, jossa metsäenergian hankinta ja toimitus ovat keskittymässä samoille toimijoille, jotka ovat perinteisesti toimineet tukki- ja kuitupuun hankkijoina. Tämä tarkoittaa kilpailun vähenemistä ja metsätalouden kehittymisen näkökulmasta se ei ole hyvä asia.

On myös hyvä muistaa, että pelkästään lämpöä tuottaville lämpölaitoksille sähköntuotantotuen muutoksella ei ole merkitystä. Sen sijaan turpeen haittaveron lasku parantaa näissä laitoksissa turpeen kilpailukykyä puuhun nähden.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT