Mielipide

Ihminen vaikuttaa ilmastoon

Eelis Pulkkinen toi ilmi muutamia mekanismeja ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta. Jotta väärinkäsityksiltä vältytään, haluaisin tarkentaa niitä hieman.

Vaikka historiassa voidaan osoittaa pieni jääkausi (1500–1800-luvuilla) ja keskiajan lämpimämpi jakso (1000–1300-luvuilla), ovat olot keskimäärin säilyneet niin suosiollisina viimeiset 10 000 vuotta, että ihmiset esimerkiksi kykenivät rakentamaan sivilisaatioita.

Ilmasto on toki muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, mutta tällä hetkellä tuhannet tutkijat ovat huolissaan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Samoista tuhansista tutkijoista valtaosa on samaa mieltä siitä, että ihmiset todellakin sorkkivat maapallon ilmastoa eri tavoin. Tutkijoiden epävarmuudet ovat tällä hetkellä lähinnä siinä, kuinka paljon lämpenemistä lopulta tapahtuu, ja miten nopeasti se etenee.

Se, että maapallon historiassa on satoja miljoonia vuosia sitten ollut korkeita hiilidioksidi -pitoisuuksia, ei tarkoita että planeetta olisi tuolloin ollut ihmisasumiselle suotuisa, vaikka elämää onkin ollut. Sen ajan kun ihmiset ovat kyenneet esimerkiksi maanviljelyyn, ja ovat ”täyttäneet maan”.

Nyt ilmakehään päästetty hiilidioksidi lämmittää ilmakehää vuosituhansia, joten sen vaikutukset ovat ihmisen näkökulmasta katsottuna pysyviä.

Metaani todella on lyhytaikaisempi, mutta rajusti CO2:ta voimakkaampi kasvihuonekaasu. Sen lämmittävä vaikutus on 20 vuoden ajanjaksolla noin 60-kertainen, ja 100 vuoden ajanjaksolla noin 20-kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Lisäksi metaani muuttuu ilmakehässä lopulta hiilidioksidiksi, joten vaikutuksen lyhytaikaisuus on kyseenalainen.

Eri puolille varastoituneella metaanilla, kuten metaanijäillä ja roudassa olevien pohjoisten soiden, onkin mahdollisuus vapautuessaan työntää ilmakehä hallitsemattomasti etenevään muutokseen. Sortuvat rakennukset tulevat todennäköisesti olemaan tällöin melko pieni ongelma.

Viimeisestä kymmenestä vuodesta yhdeksän ovat olleet kymmenen lämpimimmän vuoden joukossa. Onkin ehkä hätiköityä vetää johtopäätös, että maapallon lämpiäminen olisi jotenkin pysähtynyt viime vuosina, ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jatkanut tasaista nousuaan myös viime vuodet.

Lisäksi viiden vuoden ajanjakso on turhan lyhyt tasaantumisen toteamiseen. Ilmastonmuutos ei poista sään vaihteluita, ja välillä tulevat viileämmät jaksot ovat esimerkiksi IPCC:n malleissakin esitelty.

Tutkijoiden ennustusten mukaisista epätavallisista ja rajuista sääilmiöistä on tullut maailmalla muutamassa vuodessa uusi normaali. Voi olla, että tässä uudessa yhä vahventuvassa normaalissa ei ole sijaa miljardeille ihmisille ruoantuotannon muuttuessa yhä epävakaammaksi.

Lue lisää

Veroa verosta sähkönsiirrossa

Kyläkaupat eivät ole historiaa

Norpan suojelu on nyt omissa käsissämme

Turvepellon viljely ilmastokestävästi suorakylvöllä