Mielipide

Ilmastonmuutos on vakava globaali haaste 

Nyt pahimmillaan edessä voi olla muutos, joka suuruudeltaan vastaa jääkautta, mutta toiseen suuntaan.

Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 31.10.) julkaistussa ”Ilmastonmuutosta liioitellaan” jutussa Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman johtaja Antero Järvinen kertoo, että Kilpisjärven luonnossa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia 50 vuoden aikana. Tämän pohjalta hän päättelee, että muutoksia ei pahemmin tapahdu tulevaisuudessakaan, ja että globaalia ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia liioitellaan.

Kilpisjärven seurantatutkimuksista ei kuitenkaan voi vetää näin suoria johtopäätöksiä. Yhden paikkakunnan luonnollinen vaihtelu on niin suurta, ettei siitä voi tehdä yleistyksiä, kuten Järvinenkin toteaa.

Vaikka ilmastonmuutos ei näy vielä Kilpisjärven luontohavainnoissa, voidaan muutos kuitenkin nähdä jo koko Suomen luonnossa ja viereisellä Pohjoisella jäämerellä.

Suomen keskilämpötilan on osoitettu nousseen noin kaksi astetta vuoden 1847 jälkeen. Lämpenemisen seurauksena Suomen järvet jäätyvät myöhemmin ja jäät lähtevät aiemmin keväällä.

Vaikka lämpötilan nousu varsinaisina kasvukuukausina on ollut vähäistä, puiden lehtien puhkeaminen ja kukkiminen on myös aikaistunut. Myös Suomen ilmastovyöhykkeiden on havaittu siirtyvän vähitellen kohti pohjoista.

Pohjoisella jäämerellä keskimääräinen vuotuinen jään pinta-ala on pienentynyt noin neljä prosenttia vuosikymmenessä. Näyttää siltä, että Pohjoisilla merillä ei ole ollut kesäisin näin vähän jäätä eikä merivesi näin lämmintä ainakaan 1 450 vuoteen.

Tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita on mahdotonta ennustaa tilastojen perusteella, vaan ennustamisessa on käytettävä fysiikkaan perustuvia malleja. Niiden mukaan maapallon ilmasto lämpenee noin neljällä asteella vuosisadan loppuun mennessä, jos kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat nykytasolla. Suomessa lämpötilat saattavat nousta jopa kahdeksan astetta samassa ajassa.

Järvinen on oikeassa siinä, että ilmasto on vaihdellut koko maapallon olemassa olon ajan. Hän sanoo, että elämme parhaillaan pitkällä aikavälillä lämmintä aikakautta verrattuna esiteolliseen aikaan, joka oli poikkeuksellisen kylmä.

Esiteollisen ajan kylmä kausi ei kuitenkaan ollut mitenkään poikkeava ajanjakso. Poikkeavaa sen sijaan on teollistumisen jälkeen alkanut lämpötilan nousu, joka on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa.

Viime jääkauden kylmimpinä aikoina 20 000 vuotta sitten maapallon keskilämpötila oli arviolta kuusi astetta nykyistä alhaisempi. Nyt pahimmillaan edessä voi olla muutos, joka suuruudeltaan vastaa jääkautta, mutta toiseen suuntaan.

Muutosten erona on se, että nyt käynnissä oleva muutos tapahtuu muutamassa sadassa vuodessa. Tämän takia ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan myös ennalta-arvaamattomia seurauksia.

IPCC on YK:n alainen tieteellinen paneeli, joka kokoaa ja arvioi ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia koskevaa tieteellistä tutkimustietoa. Tuoreimmassa arviointiraportissa tiedeyhteisön pääsanoma olikin se, että ilmastonmuutos on koko maapalloa koskeva vakava ongelma, joka aiheuttaa edetessään vakavia riskejä luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille ja taloudelle.

Verkottuneessa maailmassa, jossa kielteiset vaikutukset voivat levitä ympäri maailman, on vaikea liioitella ongelmaa. Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulo osoittaa, että myös valtioiden päämiehet ovat ymmärtäneet ilmastonmuutoksen aiheuttaman vakavan globaalin haasteen.

Ari Laaksonen

tutkimusprofessori

Ilmatieteen laitos

Markku Ollikainen

Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja

Ympäristökemian professori

Helsingin yliopisto

Lue lisää

Helsinkiin nousee käsityönä veistettyjen hirsitalojen rivistö sadan vuoden tauon jälkeen

Mielipiteen ilmaisua pitää puolustaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa selvästi eläinten käytökseen sekä aktiivisuuteen tutkia ympäristöä

Google vetää mainoksensa sellaisten sisältöjen yhteydestä, joissa kiistetään ilmastokriisi