LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Mielipide

Kalatiet rakennettava Kemijoen latvoille saakka

Poliittisella päätöksellä kemijokivartisten talonpoikien lohenkalastus pakkolunastettiin rannikkokalastajille armon vuonna 1948. Isohaara sulki Kemijoen, ei edes pientä rakoa jätetty kaloille.

Säädettiin poikkeuslaki joka on yhä vieläkin voimassa, vaikka sen piti olla väliaikainen. Nyt Kemijoki Oy:n lakimiesarmeija vaalii saavutettua etuutta.

Vaelluskalojen sukupuuttoon ajamista Yli-Kemijoella jatkaa Kemijoki Oy. Vastustamalla, vähättelemällä, ja tulvansuojelulla eli Vuotoksen altaalla kiristämällä.

Itä-Lapin muuta maata alhaisempi kansantuote ja kasvava huoltosuhde vaikuttavat alueen väestön ja kuntien mahdollisuuteen panostaa elinkeinojen kehittämiseen. Harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien, asiakaspotentiaalin ja vetovoimaisten kasvukeskusten puuttumisen vuoksi yhden uuden työpaikan synnyttämiseen joudutaan täällä uhraamaan muuta maata huomattavasti suurempia panoksia.

Korkeasta työttömyydestä johtuen täällä olisi kuitenkin erityisen tärkeää panostaa elinkeinoihin ja tarttua alueen luontaisiin mahdollisuuksiin, kuten kalastusmatkailuun, porojen ja luonnon marjojen jatkojalostukseen. Oikeasti tuottamalla jotain, josta syntyy arvonnousua.

Kalastus ja metsästys ja poronhoito on ollut aina tärkeä osa lappilaista eränkäyntitaloutta, ja yhä tänä päivänä erästyksellä on vahva merkitys niin työllistäjänä kuin kulttuurisestikin.

Kalastuksesta ja metsästyksestä on tullut myös tavallaan yksi luontainen tekijä, jonka mukaan alueen omanlaisensa identiteetti määrittyy.

Ennen sotia Savukoskella syntyi kahden meren lohet ja taimenet ja vaellussiiat. Vaan ei enää.

Missä olivat luonnonsuojelijat, erätarkastajat ja kansanedustajat, kun Kemijoen lohi tapettiin sukupuuttoon ja jokivarren ihmisten identiteetti raiskattiin? Suurin kärsijä on ollut vaelluskala.

Jokiyhtiöt siirsivät vaelluskalat rannikkokalastajille. Enää ei ole tasapuolista muun Suomen kanssa kuin sää – se vaihtelee joka puolella.

Mutta aika on muuttunut. Nyt ei meitä enää petetä katteettomilla halvan sähkön ja vihreän sähkön tuotantohöpinöillä, eikä kirjolohen ja alamittaisten taimenten istutuksilla.

Kalatiet on rakennettava Kemijoen latvoille saakka. Ja kevättulvavedet ohjattava kalateiden kautta, jotta vaelluskalat pääsevät runsaan veden aikana nousemaan.

Nyt tulvavedet heitetään tavallaan aivan hukkaan.

Suurimman hyödyn kalateistä saavat luonnonkalakannat, rannikon ja jokivarren ihmiset. Jokiyhtiön imagolle loppuun saakka viedyllä kalatiehankkeella olisi hurja noste.

Lapin kansanedustajat, odotamme hiljaiselonne päättymistä tässä asiassa.

Lue lisää

Korkeakoulutuksen suunnanmuutos kestävä

Johtaminen on palvelua

Koulukiusaamiseen nollalinja

Aluevaalit – linjavaalit