Mielipide

Kalavelvoitteet ja kalastus on turvattava

Risto Tolonen
kalatalousaktivaattori Perämeren kalatalousryhmä
Lukijalta 08.01.2014

Kemi-, Ii- ja Oulujoelle on määrätty voimalapatojen vuoksi kalavelvoitteet, jotka turvaavat jokien saaliit. Kalojen luontaisen lisääntymisen ja kalateiden rakentamiseksi Helsingin yliopiston kalaprofessori Hannu Lehtonen esittää kalastusrajoituksia ja velvoitteiden muuttamista kalateiksi.

Voimala-alueiden kosket on tuhottu. Voimala-alueet eivät tuota – ei lohta, ei taimenta, ei vaellussiikaa. Kalakantoja suojelevan ja kalaa haluavan pitäisi ymmärtää, että voimalaitosten velvoitteet on säilytettävä. On korvattava vahingot, jotka voimala aiheuttaa.

Kalatie ei voi korvata voimala-alueen kalatuhoja. Tältä osin vaatimus velvoitteen muuttamiseksi kalatieksi on aivan järjetön.

Tornionjoen lohisaaliit ovat parantuneet. Aivan samoin lohia saadaan Kemi-, Ii- ja Oulujoella. On selvitetty, että luonnon- ja istutuspoikaset menestyvät nykyisin merellä paremmin. Luonnonpoikaset ovat parempia, mutta istutukset tuovat saaliin voimalajoille.

Kalatie ei voi olla uhka kalastukselle ja saaliille. Päinvastoin kalateiden tulee lisätä kalamahdollisuuksia ja turvata kalojen ja myös kalanhoidon ja istutusten tulevaisuus.

Vesistöjä on muutettu monin tavoin. Esimerkiksi Kalajoella oli tehty jo 1927 mennessä 17 järvi- tai suokuivatusta, 1950–1974 tehtiin 344 perkausta, voimaloita, tulvasuojelua, pengerryksiä ynnä muuta jokityötä. Huolimatta jokien tilasta Perämeren jokien vaellussiikakannat on turvattu.

Siika kutee jokeen, edellytykset on heikot. Mutta meressä kasvavaa, jokeen nousevaa siikaa otetaan elävänä kiinni. Siian mätiä hedelmöitetään, viime syksynä 2 500 litraa. Mätiä haudotaan jokivedessä talvi, 0–2 päivän iässä siika istutetaan jokiin, ensi keväänä 100 miljoonaa.

Istutussiika vaeltaa mereen, kasvaa luontaisesti, palaa isona jokeen. Kanta säilyy, kierto jatkuu, saaliit ja lähiruoka turvataan pienen luonnon kudun ja tehokkaan hoidon avulla.

Siikakantojen hoito on kestävää, luontaista, järkevää kantojen hoitoa ja hyödyntämistä! Jos yritetään turvata professorin tavoin vain luonnossa lisääntyviin kaloihin, niin kannat ja saaliit romahtavat äkkiä.

Arvokalojen mahdollisuuksia on tuhottu. Kalastuskielto ei tuo arvokalaa, kun joki ei ole kunnossa.

On tuhoisaa esittää kalojen hoitoon vain kalastusrajoituksia, jotka estävät kaikkea kalastusta. Kalavelvoite kalatieksi on vain rajoitetusti järkevää. Kalakantoja on suojeltava nykytila huomioiden, mutta on vaadittava myös kalojen hoitoa ja sen kehittämistä.

Kalakantojen suojelijan tulee kantaa huolta terveellisestä lähikalasta ja kalastuksesta, joka tuo kalan ruokapöytään. Norjan lohi on toki hyvää, kotimainen kala kaikin tavoin parempaa!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT