Mielipide

Keneltä toisen oikeudet ovat pois?

Oli hupaisaa lukea Hannu S. Laineen mielipidekirjoitus (MT 4.7.) eläinten oikeuksista, joiden toteutuminen hänen mukaansa rajoittaisi radikaalisti ihmisten oikeuksia.

Kysyisin Laineelta, ovatko mustien oikeudet hänen mielestään poissa valkoihoisten ihmisten oikeuksista? Ovatko naisten oikeudet rajoittaneet miesten oikeuksia, lasten oikeudet aikuisten oikeuksia, homojen oikeudet heterojen oikeuksia? Jos ovat, niin onko se hänen mielestään kokonaisuutta katsoen huono asia?

Eläintuotanto on lukuisine lieveilmiöineen suurin luonnon tasapainoa ja siten myös ihmisen olemassaoloa uhkaava asia. Globaalisti se vähentää luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa saastumista ja sosiaalisia ongelmia, muuttaa ilmastoa ja kuluttaa kohtuuttomasti maata ja vettä, ja eläintuotteiden liiallinen kulutus aiheuttaa terveysongelmia, jotka johtavat paitsi yksilötason tragedioihin myös valtaviin terveydenhuoltokuluihin väestön ja valtiontalouden tasolla.

Onko eläintensyöjillä oikeus tuhota kaikkien muiden tulevaisuus? Laine käyttää sanaa "vyörytys" eläinoikeusjärjestöjen pyrkimyksistä vaikuttaa kuluttajiin ja lainsäädäntöön.

Jos parin lahjoitusvaroin toimivan kansalaisjärjestön pääasiassa vapaaehtoisvoimin tapahtuva tiedotus- ja lobbaustoiminta on "vyörytystä", mitä sanaa pitäisi käyttää siitä, että eläintuotteiden käyttöä tukevat yhteisvoimin valtio, eri hallintoelimet, lukuisat alan etujärjestöt, markkinavoimat, opetuslaitokset – ja myös oikeusjärjestelmämme, joka kohtelee eläimiä esineisiin rinnastettavana omaisuutena eikä tuntevina ja kokevina yksilöinä, joita ne kuitenkin pelkästään biologiankin näkökulmasta ovat?

"Eläinten tappamisen kauhistelu" ei johdu luonnosta vieraantumisesta. Nykyisellä tehotuotannolla ei ole luonnon kanssa juuri tekemistä. Sen Lainekin tietäisi, jos eläisi tässä ajassa eikä olisi jäänyt henkisesti lapsuutensa 50-luvulle.

Tuhansien lintujen broilerihallit, kymmenien lehmien navetat ja suursikalat ovat kaukana entisajoista, jolloin joka talossa oli pari lehmää, muutama kana ja sika, jotka saivat osakseen aivan toisenlaista arvostusta kuin eläimet nykyisessä massatuotannossa.

Ja siitä huolimatta – tai ehkä siksi – teurastuspäivä aiheutti monessa maatilan lapsessa traumoja, jotka muistetaan vieläkin. Ihmislajille on nimittäin evoluution aikana kehittynyt empatiakyky, joka on yhtä olennainen osa biologiaamme kuin suolemme pituus. Minusta se pitäisi ottaa huomioon.

Lue lisää

MTK: Animalian eläinoikeusraportin kritiikki kertoo vaikuttavuudesta – "Olemme selkeästi tehneet asioita oikein"

Animalian eläinoikeusraportti: Eettisesti suunnitellulla tukipolitiikalla voitaisiin tukea kasvipohjaisia tuotteita lihan sijaan

Animalian kysely: Suurin osa suomalaisista haluaa lakiin kirjauksen eläinten itseisarvosta

HS kutsui MTK:n Juha Marttilan ja kolumnillaan kohauttaneen Kari Kuulan yhteiseen haastatteluun – miehet pohtivat kristityn vastuuta