Mielipide

Lanta ilmastoa parantamaan

Lanta haisee ja pilaa ilmastoa. Lantalassa varastoinnin aikana tonnista lantaa pääsee ilmaan metaania ja typen yhdisteitä niin paljon, että ne vastaavat kymmenen kilon hiilidioksidipäästöä.

Tätä päästöä ei syntyisi, jos tuo lantatonni pumpattaisiin navetasta suoraan maatilan biokaasulaitokseen. Lantalan ilmastopäästö vähenisi kymmenen kiloa.

Biokaasulaitokseen syötetystä lantatonnista saadaan biokaasua. Sillä voidaan korvata kymmenen litraa fossiilista bensiiniä. Tämä vähentää bensiinin käytöstä aiheutuvaa hiilidioksidipäästöä kaksikymmentä kiloa.

Kaasuauto kulkee lantatonnista saadulla kaasumäärällä kaksisataa kilometriä. Näin yhden lantatonnin biokaasuttaminen vähentää ilmastopäästöjä kymmenen kiloa lantalasta ja kaksikymmentä kiloa bensiinistä, siis yhteensä kolmekymmentä kiloa (30 000 grammaa).

Auton päästöarvo lasketaan niin, että sen aiheuttama hiilidioksidipäästö grammoina jaetaan ajetuilla kilometreillä. Lantabiokaasua käyttävä auto ei aiheuta päästöjä vaan vähentää niitä. Näin voidaan laskea sen päästövähennysarvo jakamalla 30 000 grammaa 200 kilometrillä = 150 g/km.

Kaasuauto voi käyttää myös muita polttoaineita. Fossiilisilla polttoaineilla kaasuauto ei toki vähennä päästöjä vaan aiheuttaa niitä. Maakaasulla esimerkin auto aiheuttaa 75 g/km päästön, ja bensiinillä päästöä tulee 100 g/km.

Ajettaessa bensiinin sijasta lantabiokaasulla on esimerkkiauton päästöarvojen ero 250 g/km.

Kun halutaan vähentää liikenteen päästöjä, on kaasuauto tehokas ja halpa vaihtoehto, jos se käyttää päästöjä vähentävää polttoainetta.

Lanta lienee eniten päästöjä vähentävä uusiutuvan polttoaineen ehtymätön lähde. Se pitäisi huomioida lantabiokaasun myyntihinnassa.

Suomen jokaisen navetan yhteyteen pitäisi asentaa biokaasulaitos tuottamaan ilmastoa parantavaa polttoainetta. Sitä saataisiin sadoille tuhansille autoille. Eikä lanta enää haise biokaasutuksen jälkeen.

Olavi Toukonummi

Salo

Lue lisää

Nyt tarkkana liikenteessä: Ajokeli aamulla huono tai erittäin huono suuressa osassa Suomea

Jokainen voi vaikuttaa

Yli neljännes kuljettajista ei pysähdy stop-merkin kohdalla – "Syy noudattamatta jättämiseen löytyy ratin takaa"

Ajaudumme vihreään energiakriisiin