Mielipide

Lukessa vahvistetaan biotalouden tutkimusta

Lukijalta 01.03.2017

Tutkimusympäristöjen kehittäminen vain omiin tarpeisiin on yksinkertaisesti mahdottomuus.

Kansanedustajat Hanna Salmenperä ja Johanna Karimäki sekä Maaseutu ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen kysyvät MT:n Lukijalta-palstalla, mitä Lukelle (Luonnonvarakeskus) tapahtuu.

He ovat huolissaan siitä, että Luke keskittää tutkijaresursseja yliopistokampuksille ja vähentää tutkimus- ja tukitoimintojen henkilöstöä.

Keskeinen kysymys on, miten tutkimuksella tuetaan tavoitetta saada Suomi nousuun biotaloudella samaan aikaan kuin tutkimusresurssit vähenevät.

Lukella on keskeinen rooli siinä, että Suomi pystyy hyödyntämään luontaiset vahvuutensa ja synnyttämään kasvua ja hyvinvointia kestävästä biotaloudesta. Jotta Luke voi palvella suomalaista yhteiskuntaa, sen tutkijoiden tulee olla hyvin verkottuneita sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Myös tutkimusinfrastruktuurin vaatimustaso on kasvussa. Kansallisten linjausten mukaisesti tutkimusympäristöjen kehittämisessä yliopistot ja tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä. Kampusyhteistyö on suunta, johon Suomen koko tutkimusjärjestelmää ohjataan.

Huippulaatu ja osoitettu vaikuttavuus ovat tutkimuksen keskeisiä kilpailutekijöitä, joihin myös Luke tähtää.

Tutkimusmarkkinoilla pärjäävät ne, joilla on vahvaa näyttöä tutkimuksesta: korkealaatuisesta julkaisutoiminnasta ja isojen kansainvälisten tutkimushankkeitten vetämisestä. Tämä on Lukenkin suunta.

Tutkijoiden osaamisen vahvistamiseksi tutkijaresursseja on keskitetty yliopistokampuksille, jonne näin syntyy vahvempia ja kilpailukykyisempiä osaamiskeskittymiä. Erityisen tärkeää on tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus ja yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. Tällaiset keskittymät kiinnostavat myös ulkomaisia huippututkijoita.

Kampuksilla on tutkimusyhteistyön lisäksi mahdollista rakentaa ja hyödyntää yhteisiä laboratorioita ja tutkimuksen tukipalveluita. Yhteistyö aineiston hankinnassa ja hyödyntämisessä on erityisen tärkeää luonnonvara-alalla.

Tutkimusympäristöjen kehittäminen vain omiin tarpeisiin on yksinkertaisesti mahdottomuus tilanteessa, jossa myös infran vaatimustaso on kasvussa. Se johtaisi infrakustannuksen nousuun ja sitä kautta mittaviin henkilöstövähennyksiin.

Verrattuna muihin tutkimuslaitoksiin Lukella on laaja, alueellinen toimipaikkaverkosto. Se on sen vahvuus myös tulevaisuudessa.

Laitos kehittää toimintaansa alueilla yhdessä alueiden toimijaverkoston kanssa ja kunkin alueen kehittämistavoitteita tukien.

Mahdollisuudet saada Suomi nousuun biotaloudella ovat hyvät, ja Luke tuntee vastuunsa. Yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa rakennamme parasta mahdollista osaamista koko biotalouden arvoketjuun.

Johanna Buchert

tutkimusylijohtaja

Ilkka P. Laurila

kehitysjohtaja

Luonnonvarakeskus

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT