Mielipide

Metsähallituksella ei ole hoitorästejä

Yrittäjä-eläkeläinen Juha Aaltoila kirjoitti yleisönosasto­kirjoituksessaan (MT 10.3.), että Metsähallituksen hoitamissa valtion metsissä olisi kiireellistä taimikonhoitoa rästissä 75 600 hehtaaria ja nuorten metsien ensiharvennuksia 111 400 hehtaaria.

Aaltoila perusti tietonsa Luonnonvarakeskuksen (Luke) valtakunnan metsien inventointitietoihin.

Valtion metsissä taimikoita hoidetaan vuositasolla 30 000 hehtaaria ja harvennuksia tehdään 55 000 hehtaaria. Kyseisiä työlajeja on suunniteltuna useamman vuoden varanto.

Valtion metsissä taimikot hoidetaan ajallaan eikä hoito­rästejä ole. Toki aina löytyy yksittäisiä kuvioita, joita pitäisi hoitaa kiireellisinä.

Aaltoila otti kantaa myös metsän kiertoaikaan. Valtion metsissä sovellettava kierto­aika lähtee metsien käytölle asetetuista tavoitteista. Tavoitteena ei ole puun­tuotannon maksimointi vaan kannattava metsätalous.

Viljellyt metsät uudistetaan nuorempina, varsinkin jos puuston laatu on huono. Kuitupuuta ei kannata kasvattaa vanhaksi.

Heikki Savolainen

metsänhoitojohtaja

Metsähallitus Metsätalous Oy

Lue lisää

“Pohjaveden pinnan hallinta suometsissä on avaintekijä" – suometsien kestävään hoitoon kehitellään uutta suunnitteluvälinettä

Aarre: Saarissa hakkaaminen ja puiden pois kuljettaminen on kallista – metsänomistajan puukauppatili jää pienemmäksi kuin mantereella

Vastuullinen metsänhoito mietityttää Pirkanmaan seurakuntia – "Seurakunnissa tarvitaan viisautta kestävään metsäomaisuuden hoitoon”

WWF:n uusi ohjelma edistää metsien vastuullista käyttöä – Stora Enso lähti mukaan yhteistyöhön