Mielipide

Turpeenoton vesistökuorma on mittauksin todettavissa

Juha Niemistö ja Satu Estlander eivät antaneet turvetuotannolle synninpäästöä kirjoituksessaan (MT 3.3.). He kyseenalaistivat Martinjärvellä ja sen verrokkijärvellä tehdyn sedimenttitutkimuksen todistusvoiman.

Olemme suorittaneet kymmeniä sellaisia mittauksia, joissa on mitattu turvetuotannon humus- ja kiintoainepäästöjen osuus alapuolisen vesialueen kokonaiskuormituksesta. Mittauksia on tehty sellaisilla alueilla, missä turvetuotannon on väitetty huonontaneen alapuolisen vesistön tilan. Toistaiseksi yhdessäkään kohteessa ei turvetuotanto ole osoittautunut syylliseksi väitettyihin haittoihin.

Kirjoittajien tarkoittamalla Keuruun Martinjärvellä olemme tehneet neljään kertaan mittaukset, joissa mitattiin turvevesien lisäksi kaikkien muidenkin järveen laskevien uomien virtaamat, kemiallinen hapenkulutus ja kiintoainepitoisuus. Suo-olosuhteissa kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa käytännössä veteen liuenneen humuksen määrää.

Yhdessä tapauksessa tehtiin vertailumittaukset myös mainitussa verrokkijärvessä, jonka valuma-alueella ei ole turvetuotantoa.

Turvetuotantoalueelta lähtevän humuksen osuus oli kaikissa mittauksissa alle yksi prosentti ja kiintoainepitoisuuden osuus vain muutamia prosentteja Martinjärven kokonaiskuormituksesta. Kaikissa verrokkijärveen laskevissa puroissa oli humuspitoisuus lähes kaksinkertainen turvetuotannon poistoveteen verrattuna ja myös kiintoainepitoisuuksissa mitattiin huomattavasti turvevesiä korkeampia arvoja.

Kirjoittajien väittämän mukaan turvetuotannon vedenlaatua heikentävät vaikutukset on osoitettu useissa tieteellisissä julkaisuissa. Niin kenties onkin, mutta väittämiä kiinnostavampia ovat todelliset faktat, eli minkälaisiin mittaustuloksiin näiden julkaisujen tiedot perustuvat, jos sellaisia on olemassa.

Kiinnostavaa olisi myös tietää, miksi kuormitusmittauksia teettävät lähes yksinomaan vain turvetuottajat puolustautuakseen vesienpilaamisväitteitä vastaan. Mittauksia eivät teetä turvetuotannon vastustajat eivätkä edes vesien suojelusta vastaavat viranomaisetkaan.

Miksi? Onko vastaus niin yksinkertainen, että totuus pelottaa?

Tapio Salminen

Saloy Oy

Helsinki

Lue lisää

Yle uutiset: Turvesuolla riehuu voimakas tulipalo Suonenjoella

Ratkaisuja ongelmiin

Populismi tuhoaa ympäristöä

Turvetuottajat palaavat Helsinkiin – nyt mukana on turvekuorma, tuhat ämpäriä ja osoitteena Senaatintori