Mielipide

Tuuli­voiman ääni mitataan tarkasti

Kai Ylikoski kirjoitti (MT 1.4.) tuulivoimasta. Hän vertasi virheellisesti viime aikoina julkisuudessa käsiteltyjä tahallisia mittaustulosten väärentämisiä tuulivoimaloiden äänen mallintamiseen ja mittaamiseen. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole rinnastettavissa.

Voimalavalmistajan ilmoittamat takuuarvot ilmoitetaan juridisesti sitovassa toimitussopimuksessa, joka tehdään voimaloiden ostajan kanssa. Jos ilmoitetut ääniarvot ylittyvät, on valmistaja se taho, joka kantaa vastuun virheestä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos voimalaa joudutaan korjaamaan sopimusta korkeampien lähtöäänentasojen takia, vastaa voimalavalmistaja korjauksesta sekä siitä seuranneista taloudellisista menetyksistä tuotannossa.

Äänen leviäminen mallinnetaan kolmannen osapuolen toimesta hankkeen suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Mallinnuksessa käytetään voimalavalmistajan takuuarvoja.

Tulosten vertailu osoittaa, että mallinnus vastaa erittäin hyvin todellista äänen leviämistä, joskin mallinnus hieman liioittelee matalia taajuuksia.

Ulkopuolinen taho mittaa valmistuneen tuulivoimalamallin lopullisen ääniarvon. Mittausten perusteella on voitu todeta, että prototyypeille annetut takuuarvot vastaavat todellisuutta erinomaisesti.

Lue lisää

Energia- turpeen alasajo vähentää hiilinieluja

Itä-Suomi jää väliin

Tuulivoimayhtiö tunkeutui yksityismaille

Atria harppaa kohti täysin uusiutuvaa energiaa: Nurmon tehtaan viereen nousee tuulivoimapuisto