Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Mielipide

Tuulivoimaa saa rakentaa Tanskassa

Tuomo Kangas kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 27.5) tuulivoimasta. Jotta kirjoituksesta ei jää väärää kuvaa, on hyvä korjata Kankaan väite, että tuulivoimarakentaminen olisi kielletty Tanskassa.

Jotkin hankkeet odottavat tänä vuonna valmistuvan tuulivoiman terveysvaikutustutkimuksen tuloksia, mutta toisin kun Kangas esittää, voi maahan rakentaa tuulivoimaa entiseen tapaan.

Kaikkien osapuolten kannalta on erittäin hyvä asia, että äänen vaikutuksia tutkitaan – niin tuulivoiman ja muunkin teollisen mittaluokan toimintojen vaikutukset ympäristöön tulee selvittää huolella ja ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa.

Tuulivoiman äänen terveysvaikutuksista tehtyjen tieteellisten tutkimusten lopputulos on, että kuultavalla äänellä tai kuulokynnyksen alittavalla infraäänellä ei ole todettu olevan suoria terveysvaikutuksia.

Me kaikki koemme äänet omalla tavallamme – ääni kuin ääni voi häiritä, eikä kenenkään henkilökohtaista kokemusta voi tai pidä kiistää. Vaikka äänitaso alittaisi selvästi jollekin toiminnalle asetetun äänitason, voi äänen silti kokea häiritseväksi. Tuulivoimaloiden ääni ei ole tästä poikkeus.

Kangas esittää kirjoituksessaan muitakin virheellisiä väitteitä ja lukuja. Kangas vertailee mm. Suomeen ja Saksaan rakennettavien voimaloiden kokoja.

Virheellinen väite on mm. se, että Tanskan ja Saksan tuulivoimalat olisivat 1 MW tai alle. Vanha kapasiteetti on toki teholtaan pienempää, onhan rakentaminen kyseessä oleviin maihin aloitettu jo 80- ja 90 -luvuilla, mutta esimerkiksi Saksan eteläosissa on rakennettu ja rakennetaan samanlaisia voimaloita kuin Suomessakin.

Karkeasti laskettuna viime vuonna Saksaan rakennettujen tuulivoimaloiden tehon keskiarvo on noin 2,7 MW. Tuulivoimatilastot kertovat, että puolet Suomeen rakennetuista voimaloista on 2 - 3 MW:n voimaloita, ja vain alle kymmenesosa voimalakannasta on kapasiteetiltaan yli 4 MW.

Voimaloiden koko tai siipien pituus eivät myöskään suoraan korreloi äänitasoon, kuten Kangas kirjoittaa. Tekniikan kehitys mahdollistaa sen, että uuden sukupolven voimalat ovat teholtaan suurempia mutta lähtöäänentasoltaan pienempiä.

Lue lisää

Ratkaisuja ongelmiin

Itä-Suomi jää väliin

Tuulivoimayhtiö tunkeutui yksityismaille

Tuulen teho jää vajaaksi