Mielipide

Yrittäjyyden kannustimet hukassa

Kaikki näyttävät olevan yksimielisiä, että yrittäjyyteen tarvitaan lisää kannustimia. Mitä sitten on tehty?

Esimerkiksi verotus. Yritysverotus on kokonaisuus: yrityksen verotus ja yrittäjän verotus.

Yhteisöveroa alennettiin ja samalla osinkoveroa ja pääomaveroa korotettiin. Muutos markkinoitiin yritysverotuksen kevennyksenä.

Tästä hyötyivät ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset. Muutos oli jokseenkin neutraali varakkaille yhtiöille, jotka jakavat osakkeenomistajalle noin 150 000 euron osingon, ja se verotetaan pääomatulona.

Muutoksessa häviävät todella suuria osinkoja saavat. Suhteellisesti eniten häviävät mikroyritykset, joiden tulos on vaatimaton ja joiden omistajat tarvitsevat pääosan tuloksesta elantoonsa.

Häviäjiä on vähintään 95 prosenttia kaikista osakeyhtiöyrittäjistä.

Muutoksella on myös kauaskantoisia vaikutuksia. Yhtiön koko oma pääoma, josta se on jo maksanut korkeamman verokannan veron, tuli uudelleen osinkoveron piiriin. Tämä oli huomattava veronkiristys, jonka kannustinvaikutus oli ilman muuta negatiivinen.

Pääomaveroa nostettiin, ja eräiden puolueiden toimesta sitä luvataan nostaa edelleen.

Veromuutos kiristi kaikkien yrittäjien verotusta. Suhteellisesti eniten se kiristi pienintä tulosta tekevien henkilöyhtiöyrittäjien verorasitusta.

Pääomatulon veroaste pienimmistä tuloissa on merkittävästi ankarampi kuin ansiotulon veroaste. Pienestäkin yritystulosta osa menee aina pääomatulona verotettavaksi. Pienintä yritystuloa saavat maksavatkin merkittävästi suuremman veron kuin vastaavasta palkkatulosta maksetaan.

Tätä markkinoitiin oikeudenmukaisuus-näkökulmalla. Oikeudenmukaisuus ei tosin koskenut yrittäjää. Kannustinvaikutus oli kielteinen.

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) sijoitusta on käytetty pelastusrahoituskeinona estämään konkurssia ja turvaamaan työpaikat. Nyt kyseisen rahastosijoituksen verotus siirtyy vuoden 2016 alusta luovutusvoiton veromenettelystä verotettavaksi osinkoveron mukaan.

Tämä tarkoittaa, että rahoituksen antanut yrittäjä joutuu maksamaan lähes 50 prosentin veron, kun hänen omaa rahaansa palautetaan hänelle takaisin. Se ei ole enää verotusta, se on ryöstö.

Se myös romuttaa osakeyhtiölakiin tehdyn hienon rahoitusinstrumentin. Kyseessä on erittäin vahingollinen muutos, jonka kannustavuus on negatiivinen.

Mitä on luvassa?

Yritysten näkökulmasta vaikuttavia kannustimia löytyisi muun muassa verotuksen, työn kustannusten ja työmarkkinoiden toimivuuden, sääntelyn keventämisen, rahoituksen sekä yrittäjäriskien kohtuullistamisen alueilta.

Mitään konkreettista, jolla olisi jotain vaikutusta, ei vielä ole esitetty. Sen sijaa lähes kaikki tehdyt toimenpiteen ovat olleet kannustavuutta vähentäviä.

Jotenkin tuntuu siltä, että päättäjät eivät oikein ymmärrä, miten säädökset vaikuttavat yritysten toimintaan. Kuuntelevatko he ehkä vääriä asiantuntijoita?

Yrittäjillä on nyt henkinen lukko, joka estää investoinnit ja työpaikkojen syntymisen. Toivottavasti löytyy nopeasti hyviä lääkkeitä.

Lue lisää

Yrittäjä ihmettelee keskustan puolustamaa verohuojennusta – "Tätä rahaa saa vain, jos on rikas ja menee hyvin, ja siinä vaiheessa se tuleekin joka vuosi"

Eva: Suomen kannattaa valvoa omia etujaan puolustamalla nykyistä verojärjestelmää

Työmarkkinajärjestöt ja Kepa vaativat: Suomen edistettävä aktiivisesti EU:n yritysverotuksen uudistamista

Yritysten tuloverotus kiristyy 46 miljoonalla eurolla