Pääkirjoitus

Yllättävä tuomio maaseutupolitiikalle

Pääkirjoitus 15.11.2017

Kyselyn mukaan hallitus on tyly maaseudulle.

Aika ajoin keskustelu maaseudun ja kaupunkinen välisistä suhteesta nousee vahvasti esiin. Vaikka keskustelu on viime vuosina rauhoittunut, joidenkin poliitikkojen ja ekonomisten intohimona aihe on edelleen.

Maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikkaa pidetään keinotekoisena ja turhana, koska kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, jota on turha yrittää padota. Usein mielipide riippuu siitä, missä mielipiteen esittäjä itse sattuu asumaan.

Jotkut kaupungeissa asuvat ihmettelevät, kuinka kukaan voi asua siellä metsässä. Osa maaseudulla asuvista ei suurin surminkaan muuttaisi kaupunkien betonikuutioihin. Asuinpaikka vaikuttaa usein myös siihen, miten hallituksen politiikan katsotaan kohtelevan kaupunkeja ja maaseutua.

Asenteet ja mielipiteet eivät kuitenkaan ole mustavalkoisia, eikä vastakkainasettelu ole kiveen hakattu. Tämä ilmenee myös Maaseudun Tulevaisuuden TNS Kantar Agrilla teettämästä, hallituksen maaseutupolitiikkaa koskevasta kyselystä. (MT 13.11.)

Kyselytutkimuksen mukaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus kohtelee maaseutua edellisiä hallituksia tylymmin. Tätä mieltä on kolmannes kyselyyn vastanneista. Vajaa viidennes on sitä mieltä, että Sipilän hallitus suhtautuu maaseutuun paremmin kuin edelliset hallitukset.

Jyrkin tuomio hallituksen maaseutupolitiikalle tulee maaseudulla asuvilta, mutta noin kolmasosa kaupunkilaisistakin on samaa mieltä.

Maaseudun kohtelun lisäksi suomalaisilta kysyttiin, miten hallitus kohtelee maaseutua suhteessa kaupunkeihin. Maaseudun kannalta tulos oli samansuuntainen kuin vertailuissa edellisiin hallituksiin.

Suomalaisista äänestysikäisistä 42 prosenttia on sitä mieltä, että nykyinen hallitus kohtelee maaseutua huonommin kuin kaupunkeja. Vain 15 prosentin mielestä hallitus suhtautuu maaseutuun paremmin kuin kaupunkeihin. Noin neljännes vastaajista katsoi kohtelun olevan tasapuolista.

Kyselyn mukaan hallituspuolueiden kannattajien mielestä maaseutua kohdellaan kaupunkeja paremmin.

Keskustan kannattajista tätä mieltä on 65 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 53 prosenttia. MTK:n jäsenistä yli puolet katsoo, että kaupunkeja ja maaseutua kohdellaan tasapuolisesti. Puolet eläkeläisitä ja pääkaupunkiseudulla asuvista on samaa mieltä MTK:n jäsenten kanssa.

Kaupunkilaisten tuomion on jyrkempi. Kaupunkimaisella seudulla asuvista lähes 40 prosenttia arvioi kaupunkien olevan maaseutua enemmän hallituksen suosiossa. Vain 17 prosenttia kaupunkilaisista katsoo, että hallitus suosii maaseutua.

Maaseutu vastaan kaupungit -asetelman sijaan kyselyssä nouseekin esiin hallitus vastaan oppositio.

Ei ole yllättävää, että opposition mielestä nykyinen hallitus on edeltäjiään huonompi kaikessa. Jonkin verran yllättävää kuitenkin on, että oppositiota äänestävien mielestä hallitus kohtelee maaseutua kaupunkeja huonommin. Vahvimmin tätä mieltä ovat SDP:n kannattajat ja alle 30-vuotiaat.

Sipilän hallituksen kannalta kyselyn tulosta voi tulkita monella tavalla.

Omien kannattajien joukossa hallituksen maaseutupolitiikka ei saa suurta kiitosta, mutta maaseutupolitiikan katsotaan kuitenkin olevan edellisiä hallituksia parempaa. Tasapuolisuudesta omatkin kannattajat löytävät parantamisen varaa.

Oppositiopuolueiden kannattajien maaseutumyönteisyys voi tulla hallitukselle yllätyksenä, mutta se antaa mahdollisuuden maaseutupolitiikan terävöittämiselle ja vahvistamiselle.

Hallituksen tavoitteena on koko Suomen tasapuolinen kehittäminen. Tavoite on hyvä, mutta äänestäjien mielestä hallitus ei ole ainakaan tähän mennessä toiminut tavoitteensa mukaisesti.

Rohkealle ja tasapainoiselle aluekehitykselle on nyt tilausta.