Pääkirjoitus

Jokainen voi vaikuttaa

Pääkirjoitus 11.12.2017

Ruuan laadun lisäksi kyse on myös aluetaloudesta.

MTK-Pohjois-Karjalan syyskokouksessa patisteltiin tuottajia vaikuttamaan kuntien ja maakuntien ruokahankintoihin. Vaikka hankintalaki sallii hankintojen tekemisen pieninäkin erinä, pyrkivät kunnat ja kaupungit edelleen hankkimaan keskitetysti suuria eriä.

Tuottajat ovat itse monien kuntien ja kaupunkien luottamushenkilöinä. Vaikka muodollista asemaa ei olisikaan, jokainen voi pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan päätöksiä tekemässä oleviin henkilöihin. Kotimaisen lähiruuan puolesta puhuminen on tärkeää myös kuluttajan kannalta. Kysymys on ruuan laadun lisäksi myös aluetaloudesta.