Pääkirjoitus

Sote vakuuttaa harvaa

Pääkirjoitus 29.12.2017

Hallituksella on kova työ vakuuttaa suomalaiset soten eduista.

Hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen edut eivät ole kansalle valjenneet. Vain kuusi prosenttia uskoo palvelujensa paranevan sote-remontin ansiosta (MT 27.12.). Noin kolme kymmenestä ei usko sen vaikuttavan palveluihin olennaisesti suuntaan tai toiseen. Sen sijaan 28 prosenttia uskoo palveluiden soten myötä huononevan.

Kilpailun lisäämisen uskoi parantavan terveyspalveluita 27 prosenttia suomalaisista, kun 44 prosenttia oli toista mieltä. Hallituksella on kova työ vakuuttaa suomalaiset soten tarpeellisuudesta. Silti sen on pyrittävä se tekemään.