Pääkirjoitus

Koulukyytiä kohtuudella

Pääkirjoitus 08.01.2018

Pahimmillaan lapsella kuluu koulumatkaan seitsemän aikuisen työpäivää kuukaudessa.

Koulukyytien hinta kunnille on kymmenessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut. Koulukyytiin oikeutettuja on reilu viidennes peruskoululaisista, ja kyydin kustannus on nykyisin yli 180 miljoonaa euroa vuodessa (MT 5.1.). Syitä nousuun on monia. Esimerkiksi kouluverkko on harventunut, samoin linja-autojen normaali reittiliikenne.

Lasten pääsy kouluun on tietysti turvattava. Siinä raha ei ole edes pääasia. Osalla pienimpiä lapsia päivittäinen koulumatkaan kuluva aika ylittää jo 2,5 tunnin kansallisen maksimirajan, joka sekin on tunnin EU:n suositusta pidempi. Kohtuudesta ei voi puhua, jos lapsen koulumatkaan kuluu seitsemän aikuisen työpäivää kuukaudessa.