Pääkirjoitus

Kivihiilestä on päästävä eroon

Pääkirjoitus 15.01.2018

Jokainen voi omilla päätöksillään vaikuttaa päästöjen määrään.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian mukaan Suomessa luovutaan kivihiilen käytöstä energiatuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) haluaa vieläkin kunnianhimoisemman aikataulun.

Tiilikainen esitti runsas viikko sitten selvitettäväksi, voidaanko kivihiilen käytöstä luopua jo vuoteen 2025 mennessä. Tiilikainen haluaisi vauhdittaa muutosta muun muassa muuttamalla energiaverotusta ensi vuoden alusta siten, että maakaasun kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranee.

Tiilikaisen esitys sai Energiateollisuus ry:ltä tyrmäävän vastaanoton. Järjestön toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan esitys on kallis ja tarpeeton, eikä se edes hänen mielestään vähennä ilmastopäästöjä. Lisäksi esitys puuttuu Leskelän mukaan perustuslain turvaamaan omaisuudensuojaan sekä tulee kalliiksi asiakkaille ja veronmaksajille.

Energiateollisuuden kanta on osin ymmärrettävä, koska muutos edellyttää investointeja uuteen teknologiaan. Energiateollisuus ei ole ongelmansa kanssa yksin, koska päästöjen vähentäminen edellyttää muutoksia ja investointeja myös muilta. Esimerkiksi maataloudessa on huomattu, että kustannukset ovat yleensä jääneet investoijan vastuulle.

Kivihiilen korvaaminen maakaasulla on muutos parempaan, koska kaasun hiilidioksidipäätöt ovat noin 60 prosenttia kivihiilen päästöistä. Maakaasu on kuitenkin fossiilinen polttoaine eikä se vähennä riippuvuutta tuonnista.

Ympäristön ja kansantalouden kannalta on parempi vaihtaa kivihiili kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Kukonaskel oikeaan suuntaan olisi, jos kivihiiltä käyttävät voimalaitokset siirtyisivät uusiutuvan energian käyttöön.

Suurin ongelma kivihiilestä luopuminen on Helsingille. Kysymys on pääasiassa rahasta, koska kivihiili on halpaa. Siitä luopuminen heikentäisi kaupungin omistaman Helsingin Energian tulosta ja vähentäisi näin kaupungin tuloja. (HS 10.1.)

Huolimatta vilkkaasta päästökeskustelusta kasvoi kivihiilen käyttö Suomessa kaukolämmön tuotannossa vuonna 2016 lähes kolmanneksen. Eniten hiilen kulutus lisääntyi Helsingissä.

Kivihiilen käytöstä luopuminen ei yksin ratkaise päästöongelmaa, vaan tarvitaan myös monia muita keinoja. Jokainen voi omilla päätöksillään vaikuttaa päästöjen määrään. On hyvä tiedostaa, millaisesta toiminnasta päästöjä voi tehokkaimmin vähentää.

Monilla aloilla hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään tai ainakin hillitsemään niiden kasvua. Lentoliikenne on poikkeus. Lentoliikenteen määrä on kasvanut nopeasti ja sen arvioidaan tuplaantuvan seuraavien 20 vuoden aikana.

Vaikka uudet koneet ovat vanhoja ympäristöystävällisempiä ja uusiutuvia polttoaineita on jo kokeiltu, lisääntyvät lentoliikenteen päästöt reippaasti. Esimerkiksi yhden lomamatkan päästöt ovat yhtä suuret kuin vuoden autoilun. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan lentomatka Bangkokiin kuormittaa yhtä paljon ympäristöä kuin kahdeksan vuoden lihansyönti.

Kivihiilen ja sitä vielä saastuttavamman ruskohiilen käytön lopettaminen tai edes vähentäminen energiatuotannossa on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Vaikka Suomessa ja muutamassa muussa Euroopan maassa kehitys on ollut positiivista, ei näin suinkaan ole kaikkialla. Esimerkiksi ydinvoimasta luopumassa olevassa Saksassa sekä Puolassa kivi- ja ruskohiilen käyttö lisääntyy.

Tiilikaisen aloite on hyvä muistutus kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen tärkeydestä. Suomessa kivihiilestä luopuminen on ympäristön lisäksi tärkeää myös kansantaloudelle. Kotimaiset uusituvat energialähteet lisäävät työllisyyttä ja vähentävät riippuvuutta tuontienergiasta.