Pääkirjoitus

Päivä paistaa risukasaan

Pääkirjoitus 16.07.2018

Metsäyhtiöiltä odotetaan kovia tuloksia.

Vanhan viisauden mukaan metsät ovat Suomen vihreää kultaa. Tällä hetkellä sanonta pitää paikkansa. Metsäteollisuuden tuotteilla on maailmalla kova kysyntä ja ala ratsastaa suhdannehuipulla. Tämä näkyy myös yritysten tuloksissa.

Metsäteollisuuden nykyinen kova tuloskunto oli muutama vuosi sitten utopiaa, johon ei juuri kukaan uskonut. Tällä hetkellä kukaan ei enää puhu auringonlaskun toimialasta, koska nyt päivä paistaa "risukasaan" lähes pilvettömältä taivaalta. Pilvenä taivaalla on sahatavaran heikko kannattavuus hyvästä kysynnästä huolimatta.

OP:n osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen arvioi, että kotimaisten metsäyhtiöiden tulokset tulevat olemaan harvinaisen vahvoja, koska sellun hinnat ovat vahvistuneet edelleen ja ylittäneet kaikkien odotukset. Parkkinen uskoo, että metsäteollisuuden kovalle vauhdille on hyvät mahdollisuudet myös ensi vuonna. (MT 13.7.).

Muidenkin analyytikkojen arviot ovat linjassa Parkkisen arvion kanssa. Factsetin analyytikoilta saamien ennusteiden mukaan metsäyhtiöiden yhteenlaskettu tulos kasvaa huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 40 prosenttia. Nordean analyytikon Harri Taittosen mukaan metsäyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa yli viisi prosenttia (KL 13.7.).

Vaikka sellun merkitys on yhtiöiden tuloksen kannalta tärkeä, vetää hyvin myös kartonki ja vihdoin myös paperi. Parkkinen ennakoi, että paperien hinnat vahvistuvat edelleen muun muassa siksi, että paperin valmistus on vähentynyt. Yhtiöt ovat vaihtaneet paperikoneitaan kartonkikoneiksi.

Metsäteollisuuden lähiajan näkymät ovat hyvät. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesäkuun alussa julkistaman suhdannekatsauksen mukaan maailmantalouden kasvu, metsäteollisuustuotteiden kasvava kysyntä ja kotimaisen metsäsektorin investoinnit vauhdittavat edelleen sellun, sahatavaran ja kartongin vientiä.

Metsäteollisuus ei ole enää vain lankkua, paperia ja kartonkia, vaan yhä monipuolistuva biotuoteala. Metsistä saadaan muun muassa bioenergiaa ja monia muovia korvaavia kuitupohjaisia tuotteita.

Metsäteollisuustuotteiden kova kysyntä on lisännyt puukauppaa, joka on käynyt ennätystahtiin.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo ennakoi kesäkuun alussa, että kuluvasta vuodesta on todennäköisesti tulossa kaikkien aikojen kotimainen puukauppavuosi. Kesäkuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta 18 prosenttia enemmän kuin viimevuoden vastaavana ajankohtana.

Puukaupan sujuminen on Salon mukaan konkreettinen ja hieno esimerkki suomalaisten puumarkkinoiden osapuolten hyvin toimivasta yhteistyöstä.

Puun kysynnän kasvu nostaa viimein myös kantohintoja. Metsäteollisuuden mukaan kantohinnat ovat nousseet puulajista riippuen vuodessa reilut kymmenen prosenttia.

Vaikka metsäteollisuuden tulevaisuus näyttää historiallisen hyvältä, varoittaa Inderesin analyytikko Antti Viljakainen Kauppalehdessä, ettei nykyinen markkinatilanne kestä ikuisesti. Harri Taittonen varoittelee liiallisesta vauhtisokeudesta.

Metsäteollisuuden nousu on hyvä asia koko Suomen kansantaloudelle, koska hyöty metsien käytöstä leviää laajalle. Lisääntyneiden hakkuiden vastapainoksi on panostettava entistä pontevammin metsien hyvään ja vastuulliseen hoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen.

EU:ssa viime talven aikana käyty metsäkeskustelu on muistutus siitä, että monet tahot ovat kiinnostuneita metsistämme ja seuraavat, mitä niissä tapahtuu. Vuosikymmenten hyvän metsänhoidon ansioista puuta riittää teollisuuden tarpeisiin sen lisäksi, että Suomi on metsiensuojelussakin maailman kärkeä.

Metsäteollisuuden kyky kääntää vaikeudet voitoksi on mallikas suoritus.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT