Pääkirjoitus

Leväkesä poiki rahaa Itämerelle

Pääkirjoitus 05.09.2018

Hallitus osoitti budjettiriihessään Itämeren tilan parantamiseen 45 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Rahalla saadaan huomattava määrä tutkittua tietoa muutettua käytännön toiminnaksi. Pääpaino ohjelmassa on maataloudella. Ravinnehuuhtoumia torjutaan muun muassa kipsinlevityksellä ja rakennekalkituksella.

Hellekesä oli myös hankala leväkesä Suomenlahdella. Se loi paineita ja toi myös rahaa vesiensuojeluun. Kesän leväpuuro syntyi meren sisäisestä kuormituksesta, mutta ulkoistakin kuormaa on syytä edelleen hillitä. Maatalouteen kohdistetut täsmätoimet eivät ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan aiheuta kustannuksia viljelijöille (MT 3.9.). Se toivottavasti houkuttaa maatiloja mukaan ohjelmaan.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT