Pääkirjoitus

Erätaloudessa kasvun varaa

Pääkirjoitus 22.10.2018

Metsiä ja vesistöjä Suomessa riittää. Erätalouden kasvu vaatisi maanomistajien ja eräpalveluiden tuottajien tiivistä yhteistyötä.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä Hama haluaa Suomen erämatkailulle oman teemaohjelman. Työryhmä esittää myös lupakiintiömallia metsähallituksen maille sekä selvitystä erähotellien perustamisesta erämaa-alueille. Lisäksi riista- ja villiruoka pitäisi saada mukaan vienninedistämisohjelmiin. (MT 19.10.)

Erätalous on kiinnostava kasvuala. On hyvä, että se saa myös päättäjien huomion. Metsiä ja vesistöjä Suomessa riittää. Niiden parempi hyödyntäminen erätaloudessa vaatisi nykyistä tiiviimpää yhteistyötä maanomistajien ja eräpalveluiden tuottajien välillä. Edut olisivat yhteiset. Ohjelmia on laadittu ennenkin. Toivottavasti Hama saa vauhtia myös alan toimijoihin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT