Pääkirjoitus

Postin kulku on turvattava

Pääkirjoitus 28.01.2019

Postin toiminta on valtion vastuulla.

Posti esittää seuraavalle hallitukselle keinoja, millä turvattaisiin postin jakelu erityisesti haja-asutusalueilla. Paperisten sanomalehtien jakelu pitäisi Postin mukaan turvata määräaikaisella valtiontuella. Esitystä perustellaan muun muassa sillä, että paperilehdillä on tulevinakin vuosina keskeinen rooli kansalaisten tiedonsaannin ja sananvapauden kannalta.

Postin esitys on perusteltu. Vaikka etäisyydet ovat Suomessa suuret, Suomi on Euroopan ainoita maita, jossa valtio ei tue postin tai lehtien jakelua. Kirjepostin nopea väheneminen on viime vuosina nostanut lehtien jakelukustannuksia rajusti, ja samalla jakeluongelmat ovat lisääntyneet. Posti on osa yhteiskunnan peruspalveluja. Niiden sujuminen on valtiovallan vastuulla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT