Pääkirjoitus

Talousosaaminen tärkeä kansalaistaito

Pääkirjoitus 01.02.2019

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Muun muassa Suomen Pankki on toistuvasti varoitellut Suomea ja suomalaisia liiallisesta velkaantumisesta. Vaikka korot ovat nyt poikkeuksellisen alhaalla, ne nousevat jossain vaiheessa. Varoituksista huolimatta valtion, kuntien ja kotitalouksien velkaantuminen on jatkunut.

Erityisesti nuorten velkaantumien huolestuttaa asiantuntijoita. Raha ja talousasiat kuitenkin kiinnostavat nuoria, mutta niiden opettamisessa on puutteita.

Talous ja nuoret TAT:n marraskuussa julkistaman Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen mukaan talousasiat ovat nuorten mukaan kiinnostavia, mutta omaan osaamiseen ei oikein luoteta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista selvä enemmistö haluaakin parantaa talousosaamistaan.

On hyvä, että talousasiat kiinnostavat nuoria, mutta miten ja missä näitä taitoja voisi parantaa. Tutkimuksen mukaan nuorista 90 prosenttia on sitä mieltä, että taloustaitoja pitäisi opettaa koulussa. Kuitenkin vain viidennes nuorista sanoo saavansa koulusta riittävän talousosaamisen valmiudet.

Samaa mieltä ovat myös opettajat. TAT:n opettajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia opettajista katsoo, että talous­taidon opettaminen koulussa on tärkeää. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista opettajista sanoo olevansa melko tai erittäin huolissaan nuorten talousosaamisesta, mutta opettajien mukaan nykyinen koulu antaa kuitenkin huonot eväät taloustaitojen opettamiselle.

Nuorten taloustaitojen kartuttaminen varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää, vaikka parhaiten talous­taidotkin oppii käytännössä tekemällä. Kantapään kautta oppimisen hinta saattaa kuitenkin olla kova. Maksuhäiriömerkinnästä ja luottotietojen menettämisestä seuraa monenlaisia ongelmia vuosien ajaksi.

Myös muilla kuin nuorilla on ­taloustaidoissa parantamisen varaa. Kotitalouksien velkaantumisen hillitsemistä pohtivan työryhmän puheenjohtajan Leena Mörttisen mielestä kotitalouksien velkaantumisasteesta on syytä olla huolissaan.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumi­saste on kaksin­kertaistunut vuosituhannen alusta. Viime vuoden syyskuussa kotitalouksilla oli velkaa 128 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Mörttisen mukaan on kestämätöntä, jos kotitalouksien velkaantuminen jatkuu nykyistä tahtia.

Velkaantumisen kasvu näkyy myös velkaantuneita auttavassa Takuu­säätiössä. Säätiön 30 vuoden historian aikana ei koskaan ole ollut niin paljon yhteydenottoja kuin viime vuonna.

Lisäksi Takuusäätiöön yhteyttä ottaneiden keskimääräinen velkamäärä kasvoi viime vuonna 5 000 eurolla 33 800 euroon. Tapaukset, joissa vakuudettomia velkoja oli yli 100 000 euroa, lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 50 prosenttia.

Takuusäätiön viestintäpäällikön Minna Mattilan mukaan maksu­häiriömerkinnät ja velkomistuomiot eivät edes kerro koko totuutta velkaantumisesta, koska velkojen maksaminen velalla on yleistynyt. Mattila muistuttaa, että ilmiö näkyy kaikissa ikä­ryhmissä. (Yle 16.1.)

On myönteinen asia, että Asiakas­tieto Groupin mukaan nuorten maksu­häiriöt vähenivät viime vuonna. Huonoa on, että kaikissa muissa ryhmissä maksuhäiriöiden määrä kasvaa. Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden maksuhäiriömerkinnät kasvoivat vuodessa yhdeksän prosenttia.

Oman talouden hallinta on iästä riippumatta tärkeä kansalaistaito. Vaikka taloustaidon opettaminen kouluissa on tärkeä, opitaan taloudenkin perustaidot kotona. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Muokattu 1.2.2019 klo 17.32 korjattu Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n vanha nimi uudeksi Talous ja nuoret TAT:ksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT