Pääkirjoitus

Isot metsäyhtiöt käärivät nyt tuohta

Pääkirjoitus 11.02.2019

Metsät tuottavat hyvinvointia laajasti koko yhteiskuntaan.

Metsäteollisuuden vahva nousu näkyy isojen yritysten viime vuoden tuloksissa. Metsä Group, Stora Enso ja UPM tekivät viime vuonna ennätystulokset. (MT 8.2.)

Vaikka yhtiöt ovat panostaneet vahvasti uusiin tuotteisiin, ennätystulokset juontavat juurensa suurelta osin sellun huippuhinnoista, vaikka muutkin tuotantoalat menestyivät. Pitkäkuituisen havupuusellun hinta nousi viime vuonna lähes kolmanneksen edellisen vuoteen verrattuna. Lehtipuusellunkin hinta vahvistui neljänneksen.

Joukon parhaiten menestyi selluun vahvasti investoinut Metsä Group. Metsä Groupin selluyhtiön Metsä Fibren liiketulos liki kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehityksen taustalla on sellun hinnan nousun lisäksi se, että Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan investointi valmistui markkinoiden kannalta oivalliseen aikaan. Koko konsernin tuloksesta sellu toi lähes 80 prosenttia.

Vaikka yhtiöt varoittelevat maailmantalouden mahdollisesta heikkenemisestä, odotetaan tästäkin vuodesta hyvää. Esimerkiksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on arvioinut, että yhtiön liiketoimintojen pitkän ajan näkymät ovat vahvemmat kuin koskaan.

Metsäteollisuuden menestyksestä on kaikilla useita syitä olla tyytyväinen.

Ei ole pitkä aika kun esimerkiksi Metsäliiton omistama M-real oli lähellä kaatua. Tilanne ei ollut hyvä muillakaan isoilla metsäyhtiöillä.

Ulkomaan ostokset olivat tulleet yhtiöille todella kalliiksi. Ostetut tehtaat olivat huonokuntoisia ja tehottomia. Esimerkiksi Amerikasta oli tuomisina vain miljarditappiot.

Metsäyhtiöiden menestys näkyy myös puukaupassa. Viime vuonna puukauppa rikkoi ennätyksiä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostot yksityismetsistä lisääntyivät 23 prosenttia 43,4 miljoonaan kuutioon. Lisääntyneiden ostojen lisäksi puusta maksettu hinta kohosi.

Havutukkien kantohinta nousi 11 prosenttia ja kuitupuun noin kymmenen prosenttia. Vaikka puun hinta on viime vuoteen verrattuna alentunut, puukauppa on alkuvuoden aikana käynyt vilkkaana.

Sellun ja kartongin kovan kysynnän seurauksena kuitupuulla on nyt poikkeuksellisesti parempi kysyntä kuin tukilla. Esimerkiksi Stora Enso aikoo lisätä havukuitupuun hankintaa Pohjois-Suomessa sadoilla tuhansilla kuutioilla.

Kuitupuun lisääntynyt kysyntä on hyvä asia myös siksi, että harvennushakkuita on paljon rästissä. Hyvin hoidettu kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä.

Perinteisesti puukaupan osapuolilla on erilainen näkemys puun hinnasta. Niin nytkin. Metsäteollisuus on huolissaan puun kantohintojen karkaamisesta. Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntijan Anu Islanderin mielestä kustannusten nousu heikentää koko metsäteollisuuden kilpailukykyä. Erityisen huolissaan hän on sahatavaratuotannosta, jossa raaka-ainekustannukset ovat kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista. (MT 1.2.)

Metsänomistajien mielestä teollisuudella olisi varaa maksaa puusta enemmän, koska teollisuus kannattaa hyvin. Perusteluna käytetään myös sitä, että teollisuus maksaa tuontipuusta kotimaista korkeampaa hintaa. Sahat puolestaan moittivat isoja metsäyhtiöitä siitä, että tukin ja kuitupuun hintasuhde on vääristynyt tukin tappioksi.

Joka tapauksessa metsäteollisuuden menestys on hyvä asia kansantaloudelle. Metsät tuottavat tuloja ja hyvinvointia laajasti koko yhteiskuntaan. Metsäteollisuuden vienti oli vuonna 2017 noin 12 miljardia euroa eli noin viidennes Suomen koko viennistä. Nettoviennistä osuus on tätäkin suurempi, koska raaka-aineet hankitaan pääosin kotimaasta.

Hyvä taloudellinen menestys mahdollistaa tutkimuksen ja investoinnit uusiin, muun muassa muovia korvaaviin tuotteisiin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT