Pääkirjoitus

Koulu valmentaa elämään

Pääkirjoitus 12.08.2016

Kodin tehtävä on huolehtia, että lapsi ymmärtää oppivelvollisuutensa arvon.

Suurin osa Suomen kouluista on aloittanut työnsä tällä viikolla. Loputkin koululaiset lähtevät opintielleen ensi viikon alkupäivinä. Edessä on, niin oppilailla kuin opettajillakin, työntäyteinen talvi yhdessä maailman parhaista koululaitoksista. Kaikille tarjottava laadukas perusopetus on etu, josta monissa muissa maissa voidaan vain uneksia.

Suomalaiset eivät kustanna jälkikasvulleen koulutusta vastikkeetta, vaan lapsilla on lakiin kirjattu oppivelvollisuus. Erityisesti kodin tärkeä tehtävä on huolehtia, että alaikäinen ymmärtää velvollisuutensa arvon. Perusopetuksen tarjoama valmennus elämään kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Se on paras turva kaikelle tulevalle.