Pääkirjoitus

Koulutus kiinnostaa

Pääkirjoitus 24.06.2015

Opiskelu luonnonvara-alalla kiinnostaa nuoria.

Luonnonvara-alan koulutus houkuttelee nuoria.

Vaikka kokonaisuudessaan ammatillisen toisen asteen koulutuksen hakijoiden määrä väheni viime vuodesta, luonnonvara- ja ympäristöalalla hakijamäärä pysyi suurin piirtein ennallaan (MT 22.6.).

Yhteensä luonnonvara- ja ympäristöaloille pyrki noin 2‑200 ensisijaista hakijaa eli henkilöä, jotka olivat valinneet tietyn opiskelupaikan ensimmäiseksi kohteekseen. Tarjolla opiskelupaikkoja oli 2‑500, ja niihin hyväksyttiin vajaa 2‑000 opiskelijaa.

Erityisen hyvä aloituspaikkojen ja valittujen opiskelijoiden suhde on eläintenhoidon ja metsäkoneenkuljetuksen koulutuksissa. Ne kiinnostivat selvästi nuoria, ja kaikki aloituspaikat saatiin täytettyä toisin kuin monilla muilla aloilla.

Myös maatalousalalle oli hakijoita kaikkiaan selvästi enemmän kuin aloituspaikkoja.

Nuorten herännyt kiinnostus on tärkeää etenkin metsäalalla, sillä suomalaismetsiä uhkaa lähitulevaisuudessa ankara työvoimapula. Metsätyöntekijöiden keski-ikä on jo yli 50 vuotta, eikä eläkkeelle siirtyvien töille ole aina löytynyt uusia tekijöitä.

Osasyy nuorten innostukseen on metsäteollisuuteen kaavaillut jätti-investoinnit. Ne luovat uskoa alan tulevaisuuteen ja tuovat kaivattuja työpaikkoja. Nuorilla on syytä uskoa, että Suomi elää metsästä myös jatkossa.

Suomalaisen maa- ja metsätalouden menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa rakentuu osaavien ammattilaisten varaan. Se perusta turvataan parhaiten laadukkaalla koulutuksella.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT