Pääkirjoitus

Lupaviidakko ei kannusta yrittämään

Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus 16.03.2012

”Uusien velvoitteiden säätämisen sijaan pitää valvontaa tehostaa.”

Maan hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysbudjettiriiheen päättämään tulevista säästöistä ja leikkauksista. Ennakkokaavailuiden mukaan valtiontalouden sopeuttamistarve on 2–5 miljardia euroa. Rahasumma kootaan kasaan todennäköisesti yhtä suurilla leikkauksilla ja verojen korotuksilla.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan mistään keinoista ei ole vielä päätetty, mutta säästöt ja leikkaukset tulevat koskemaan kaikkia suomalaisia.

Hallituksen tavoite kääntää velkaantuminen laskuun on hyvä. On tärkeää, että yhteiskunnan tulot ja menot ovat pitkällä aikavälillä tasapainossa. Jatkuvan velkaantumisen päässä on Kreikan tie.

Talouden tasapainottamisessa on käytettävissä muitakin keinoja kuin verojen kiristäminen tai leikkaukset. Yksi tärkeimmistä keinoista on harmaan talouden kitkeminen eli kaikkien tulojen saaminen tasapuolisesti verotuksen piiriin.

Suomen harmaan talouden määrän arvoidaan olevan 10–14 miljardia euroa vuodessa. Tästä aiheutuu yhteiskunnalle vuodessa noin 4,5–5,5 miljardin euron veromenetykset. Summa on yhtä suuri kuin valtiontalouden sopeuttamistarve suurimmissa arvioissa.

Vaikka harmaalla taloudella on monia eri muotoja, eniten sitä arvoidaan esiintyvän rakennus-, ravintola-, ja kuljetusaloilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on harmaan talouden kitkemisen nimissä laajentamassa kuljetusten luvanvaraisuutta nykyisestään. Yhtenä keinona esitetään muun muassa liikennelupapakon laajentamista liikennetraktoreiden lisäksi muihin traktoreihin.

Koneyrittäjien liiton toimitusjohtajan Matti Peltolan mielestä ministeriön esitys on maanrakentajien ja muiden rehellisten urakoitsijoiden kannalta silkkaa kyykyttämistä. MTK:n johtaja Minna-Mari Kaila ihmettelee, miksi lain valmistelun yhteydessä ei ole selvitetty tai edes keskusteltu muutoksen vaikutuksista maaseudun elinvoimaisuuteen ja hallitusohjelmassakin korostettuun monituloyrittäjyyteen. (MT 14.3.)

Hallitusneuvos Jorma Hörkkö liikenne- ja viestintäministeriöstä perustelee valmisteilla olevaa muutosesitystä sillä, että viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet valvoa lain noudattamista kun kuljetukset ovat luvanvaraisia.

On hyvä, että hallinnossa yritetään vastata harmaan talouden haasteisiin. Voi kuitenkin kysyä, ovatko esimerkiksi koneurakoitsijoiden traktorikuljetukset tai satunnainen lumen auraaminen maataloustraktorilla harmaan talouden ydintä? Voidaanko harmaata taloutta kitkeä säätämällä uusia velvollisuuksia rehellisille yrittäjille?

Kuljetusalalla polttoaineverotuksen nostoakin suurempi ongelma ovat ulkomaalaiset rekat. Kuljetus- ja logistiikka-alan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen on muistuttanut, että suomalainen ja ulkomaalainen yrittäjä toimivat Suomessa erilaisilla kustannustekijöillä.

Todellinen ongelma ja harmaa talous löytyvät sellaisilta tahoilta, jotka eivät noudata nykyistäkään lainsäädäntöä. Uusien velvoitteiden säätämisen sijaan pitää valvontaa tehostaa. Se on kuitenkin vaikeaa, koska poliisien resursseja leikataan.

Yhteiskunnan tehtävänä on luoda yritystoiminnalle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet. Lupabyrokratian kasvattaminen ei ole omiaan lisäämään kiinnostusta yrittämiseen. Yhteiskunnan supistuvia resursseja kannattaa suunnata olemassa olevin säännösten noudattamisen valvontaan eikä uusien sääntöjen laatimiseen.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT