Pääkirjoitus

Metsätiedosta kohtuusopu

Pääkirjoitus 07.07.2017

Pitkään kiistellystä metsätietolaista on syntynyt kompromissiesitys maa- ja metsätalousministeriön, teollisuuden ja metsänomistajien kesken. Uudessa esityksessä metsänomistajien yksityisyyden suoja säilyy. Omistukseen perustuvaa metsätietoa ei tule vapaasti verkkoon, kuten alkuperäisessä esityksessä vielä vaadittiin.

Syksyllä eduskuntaan etenevä uusi esitys täyttää EU:n vaatimukset ja antaa myös metsänomistajille itselleen mahdollisuuden luovuttaa halutessaan omaa omaisuuttaan koskevaa paikkatietoa ulkopuolisille. Sopuratkaisu voi näin hyödyttää sekä maanomistajia että metsäyhtiöitä.