Pääkirjoitus

Tietoa on jo, tarvitaan tekoja

Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus 03.08.2012

”Ministeri Ihalaisella on mahdollisuus puuttua kaupan asemaan.”

Uutiset maailman ruokatuotannon ongelmista ovat nostaneet elintarvikkeiden hinnan lisäksi niiden saatavuuden yleiseen keskusteluun.

On hyvä, että ruokaan kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota myös Suomessa. Näin siitä huolimatta, että keskustelu on edelleen vahvasti kuluttajahintapainotteista. Tuottajien pitkään jatkunut talousahdinko ei ole monessakaan tiedotusvälineessä uutiskynnystä ylittänyt.

Suomalaisten mielestä ruuan hinta on jo nykyisellään liian korkea. Hinnat saattavat nousta syksyn aikana jopa kuusi prosenttia.

Viljelijöiden syyksi ruuan hinnan nousua ei voi millään opilla laittaa. Tuottajien osuus ruuan kuluttajahinnasta on pienentynyt kymmenessä vuodessa 14 prosentista kymmeneen prosenttiin.

Myös teollisuuden tehostustoimenpiteet näkyvät sen osuudessa. Se on pienentynyt 34 prosentista 28 prosenttiin. Sen sijaan kaupan osuus ruokakorista on kasvanut samaan aikaan kymmenellä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Muutokset kertovat kaupan vahvasta asemasta ruokaketjussa sekä hintaneuvotteluissa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vertasi eilen OP-ryhmän Eloistunnossa Turussa maatilojen ja osin teollisuudenkin asemaa torppareihin. Marttilan mielestä ruokamarkkinoille tarvitaan torpparinvapautus.

Kilpailuvirasto totesi jo tammikuussa, että ruokakauppa on keskittynyttä ja sillä on kyseenalaisen paljon valtaa. Viraston tekemä selvitys osoitti, että kaupat myös siirtävät riskinsä monin eri tavoin ruokateollisuudelle.

Kaupan mielestä kilpailuviraston tulkinta kaupan vahvasta asemasta ei pidä paikkaansa, vaan kilpailu on Suomessa kovaa. SOK:n pääjohtajan Kuisma Niemelän mielestä kaupalla menee hyvin kilpailun tuloksena, koska ketjuja on pitänyt kehittää. (MT 18.6.)

Kaupan kilpailu voi olla kovaa, mutta tehostamisen onnistumisesta ei kerro se, että kaupan osuus ruuan kuluttajahinnasta on noussut reippaasti.

Niemelä muistutti myös, että S-ryhmä on kuluttajaosuuskuntana tavarantoimittajien kanssa neuvotellessaan asiakkaan puolella. Periaatteessa näin varmasti on, mutta miksi se ei näy kuluttajahinnoissa.

Pitää muistaa, ettei kauppa ole yksin syyllinen ruuan hintatasoon Suomessa. Yksi merkittävä tekijä on arvonlisävero, joka on Suomessa elintarvikkeissa Euroopan korkeimpia. Veron taso on maan hallituksen päätettävissä.

Kilpailuasioista vastaava ministeri Lauri Ihalainen (sd.) esitti toukokuussa, että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeva säätely ulotettaisiin myös kauppaan. Kyseessä ei olisi mikään uusi lainsäädäntö, koska se on jo olemassa sekä EU:ssa että Suomessa.

Ihalainen epäilee kaupan kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että elinkeinoelämällä ei ole hinkua korjata markkinakäyttäytymistä sisäisin ohjein. Ministeri Ihalaisella olisi halutessaan mahdollisuus puuttua kaupan asemaan.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan ruokasektoria pidetään tulevaisuuden kasvualana ja ruokaturvallisuus on jatkossakin Suomen kansainvälinen vahvuus. Hallitusohjelman mukaan ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja ruuan jäljitettävyyttä parannetaan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus aikoo teettää selvityksen.

Ruoka on Suomessa kuitenkin tulotasoon nähden suhteellisen halpaa. Suurin ongelma on hinnan jakautuminen ketjun eri toimijoiden välillä.

Sekä kilpailuviranomaisilla että poliitikoilla on selvillä ruokaketjun ongelmat. Puheenjohtaja Marttila on oikeassa, ettei uusiin selvityksiin ja seminaareihin ole tarvetta eikä aikaa. Nyt tarvitaan viimein tekoja.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT