Pääkirjoitus

VR raiteilleen

Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus 19.03.2012

”Valtiovallalla ei ole ollut kiinnostusta huolehtia rataverkon kunnosta.”

Rautateillä on Suomessa pitkä ja kunniakas historia. Ensimmäinen säännöllinen matkustajayhteys aloitti toimintansa Helsingin ja Hämeenlinnan välillä 150 vuotta sitten.

Koko maan kattavan rautatieverkon rakentaminen on osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä Suomen kehityksessä yhdeksi maailman vauraimmista maista.

Rautateiden merkitys on tärkeä henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksissa. Tulevaisuudessa raideliikenteen merkitys tulee entisestään vain korostumaan.

Rautatieverkoston tärkeydestä huolimatta valtiovallalla ei ole ollut kiinnostusta huolehtia rataverkon kunnosta. Jos päättäjillä olisi 150 vuotta sitten ollut samanlainen asenne raideliikenteen kehittämiseen, ei junalla pääsisi vieläkään Helsingistä Hämeenlinnaa kauemmaksi.

Toimivat liikenneyhteydet ovat nykyään vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin 150 vuotta sitten. Kuitenkin samaan aikaan kun muualla rautatieverkostoa laajennetaan ja kehitetään entistä paremmaksi, Suomessa ei pystytä huolehtimaan nykyisenkään rataverkon kunnosta.

Rautateille on tulossa kilpailua, vaikka huonokuntoinen rataverkko on jo nykyisenkin junaliikenteen jarruna. VR investoi kymmenen vuoden aikana toista miljardia euroa uuteen kalustoon. Liikenneviraston pitäisi tarjota uudelle kalustolle myös kunnolliset raiteet.

Valtion omistajapolitiikka on viime aikoina osoittautunut hyvin passiiviseksi muuallakin kuin VR:ssä.

Ei riitä, että valtio omistajana arvioi yrityksessä jo tehtyjä päätöksiä. Omistajalla pitää olla selkeät visiot esimerkiksi VR:n tulevaisuudesta ja tehdä myös tavoitteen saavuttamisen edellyttämät päätökset ja varata resurssit sekä valvoa, että päätökset toteutetaan.

Omistajan vastuuta ei voi ulkoistaa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT