Pääkirjoitus

Leppä oikealla asialla

Elintarvikeketjun pelisääntöjä valvova kauppatapalautakunta on terhentänyt toimintaansa. Se on lyhyessä ajassa huomauttanut toistuvasti siitä, että kauppa ei toimi ketjussa oikein. Silti se ei nimeä keskusliikettä, joka ei yhteisiä sääntöjä noudata.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) lupaa ottaa syyllisen selville (MT 9.3.). Vielä tärkeämpää on, että ruokaketju saadaan toimimaan reilusti.

Elintarvikeketjun pelisääntöjä valvova kauppatapalautakunta on terhentänyt toimintaansa.

Lue lisää