Pääkirjoitus

Vihreä turvekiista on turha näytös

Samaan aikaan, kun hallitus pyrkii ratkaisemaan koronaviruksen aiheuttamaa inhimillistä hätää ja pitämään pystyssä suomalaista terveydenhuoltoa ja sen rahoitusta, yksi puolue toimii toisin.

Vihreät on päättänyt riitauttaa turpeen verokohtelun ensi kuussa käytävissä hallituksen talousarvion tarkastelussa. Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo otti asian esille viime viikolla. Hänen mukaansa turpeen verokohtelu on otettava kehysriihessä tarkasteluun, koska "poliitikko ei voi ikuisesti odotella" (MT 7.3).

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) lisäsi polttoainetta puolueensa omin voimin kuumentamaan turvekattilaan tiistaina. Mikkonen muistutti turpeen päästävän ilmaan hiilidioksidia saman verran kuin Suomen henkilöautojen.

Mikkosen mielestä turpeen käyttöä olisi hillittävä nyt puuttumalla pikaisesti sen verokohteluun. Hänen mukaansa Suomessa olisi valmistauduttava siihen, että turpeen käyttö loppuu kokonaan (HS 11.3).

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman vihreiden kahden ministerin manööveri asettaa outoon valoon. Ohisalon ja Mikkosen esittämissä kannoissa ei ole mitään uutta. Hallitusohjelmassa on myös todettu selvästi, että energiaturpeen käyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Turvealalla ollaan energiakäytössä jopa vielä kunnianhimoisempia. Alan johtava toimija Vapo kertoi vastauksessaan Ohisalolle, että energiaturpeen käyttö vähenee puoleen jo viidessä vuodessa, vuoteen 2025 mennessä (MT 10.3).

Vapon arvion takana on markkinatilanne, johon kallistuneet hiilidioksidin päästöoikeudet vaikuttavat. Lisäksi Vapo on jo aiemmin linjannut tulevaa strategiaansa energiaturpeen sijasta kasvualustoihin ja muihin korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Kun vihreät lähtee hoitamaan asiaa, joka on joka tapauksessa hoitumassa hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti, herää monta kysymystä.

Ovatko eräille maaseutupaikkakunnille tärkeä turve ja sen parissa puurtavat pienyrittäjät vihreiden kannalta niin helppo maali, että heitä vastaan kannattaa hyökätä? Onko vihreiden kannattajakunnan turhautuminen niin suurta, että heidän suosiotaan kannattaa tavoitella touhuamalla esiin uusia hankkeita, joilta poliittinen pohja puuttuu?

Vihreät tietää myös oikein hyvin, että kotimaisesta turpeesta kokonaan luopuminen on kaukolämpökattiloiden tekniikan kannalta niin hankalaa, ettei asia hoidu hetkessä. Vaikka turpeen päästöjä ei kiistä kukaan, epävarmassa maailmassa myös huoltovarmuudella on merkitystä.

Samoin äkkinäisten veromuutosten riskinä on kivihiilen tai muuhunkin käyttöön kelpaavan puuaineksen polton lisääntyminen, jolloin ilmastohaitat vain lisääntyisivät.

Tähän puuttui myös vihreiden operaatioon työlääntynyt elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Hänen mukaansa turpeen verokohtelun muuttamisesta ei ole tehty mitään sopimusta (MT 10.3). Lintilä painotti myös energiankäytön "ajojärjestyksestä" huolehtimista. Kivihiili tai ainespuu eivät elinkeinoministerin mukaan saa korvata turvetta.

Koska turpeen päästöistä ei olla eri mieltä, turpeen käyttö joka tapauksessa vähenee ja siitä tehdään yhä ekologisempia tuotteita, hallituksen on turha asettaa toimintakykyään koetukselle tässä asiassa huhtikuussa.

Hallituspuolueet voivat sen sijaan löytää yhteisen sävelen pohtiessaan, miten tarvittava turpeesta irrottautuminen on mahdollista tehdä niin, etteivät maaseudun elinkeinot ole jälleen kerran pelkästään supistusten kohteena.

EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta olisi mahdollista saada tähän työhön rahoitusta. Asiaan on mahdollista löytää ratkaisu, jossa myös nykyiset turveyrittäjät ovat voittajien joukossa.

Hallituksen toimintakykyä ei ole nyt syytä vaarantaa riitelemällä turpeesta.

Lue lisää