Pääkirjoitus

Perusoikeudet joutuivat puntariin

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella on historiallisen vastuullinen ja vaikea tehtävä. Hallituksen on pyrittävä kaikin mahdollisin keinon rajoittamaan koronaviruksen leviämistä. Samalla pitää huolehtia, että yhteiskunnan eri toimijoilla on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen.

Hallitukselta on vaadittu nopeampia ja tiukempia toimia sen jälkeen kun selvisi, etteivät kaikki suomalaiset ota hallituksen vetoomuksia huomioon. Hallituksen otteet ovatkin päivä päivältä tiukentuneet sitä mukaa kuin arviot koronaviruksen leviämisestä Suomessa ovat koventuneet.

Vajaa kaksi viikkoa siten hallitus päätti ottaa käyttöön valmiuslain. Sillä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.

Päätös oli historiallinen. Valmiuslaki otettiin käyttöön Suomen historiassa ensimmäisen kerran. Valmiuslain joidenkin pykälien aktivoiminen ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus saisi vapaat kädet rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia.

Hallitus ilmoitti eilen, että liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä rajoitetaan. Tavoitteena on, että liikkumisrajoitus tulisi voimaan tänään. Hallituksen päätös liikkumisrajoituksesta osoittaa, kuinka vakava koronatilanne on. Viimeistään nyt pitää olla kaikille selvää, että tosi on kyseessä.

Valmiuslain liikkumista ja oleskelua koskevan pykälän käyttöönotto on korkean kynnyksen takana. Liikkumisen vapautta rajoittava pykälä voidaan ottaa käyttöön, jos ”se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi”.

Hallituksen esitys liikkumisen rajoittamisesta Uudeltamaalta muualle Suomeen ja päinvastoin ei ole läpihuutojuttu perustuslakivaliokunnassa. Vaikka eduskunta hyväksyi yksimielisesti valmiuslain käyttöönottoasetuksen, eduskunnan on hyväksyttävä lain soveltamisasetukset. Ne täsmentävät sitä, kuinka yksityiskohtaisesti valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia aiotaan käyttää.

Esimerkiksi ravintoloiden ja yökerhojen sulkemista koskeva asetus ei sellaisenaan kelvannut perustuslakivaliokunnalle, vaan hallituksen pitää antaa uusi asetus. Ravintoloiden sulkeminen on ristiriidassa perustuslain takaaman elinkeinovapauden kanssa. Perustuslakivaliokunnan kannan takia asetus ravintoloiden sulkemisesta venyy viikonlopun yli.

Hallitus joutuu pohtimaan myös perustuslaillisten oikeuksien painotuksia suhteessa toisiinsa.

Liikkumisen rajoittamisesta on käyty hallituksen sisällä kovaa lainopillista vääntöä. Hallituksen pitää pystyä osoittamaan perustuslakivaliokunnalle, että liikkumisen rajoittaminen on välttämätöntä. Perusteluksi ei riitä, että liikkumisen rajoittaminen vähentää tartuntoja Suomessa.

Keskiviikkona oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi hallituksen kantana, että vaikka liikkumisvapaus on keskeinen perustuslaissa turvattu oikeus, on oikeus elämään kaikkein keskeisin oikeus.

Hallituksen lisäksi eduskunta joutuu kovaan paineeseen. Lainsäädännöstä pitää päättää kiireellä ja osin puutteellisin tiedoin. Nyt ei kuitenkaan ole juridisen saivartelun aika, sillä epidemia ei odota vaan etenee kiihtyvällä vauhdilla.

Valmiuslaki on aikoinaan säädetty erittäin poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Nyt on aika toimia ja tehdä koviakin päätöksiä. Kriisin jälkeen voidaan arvioida ja tutkia muun muassa toiminen tarpeellisuutta, perustuslainmukaisuutta ja ajoitusta. Silloinkaan ei pidä syyllistyä jälkiviisauteen, vaan on otettava oppia tulevaisuuden varalle.

Jokainen meistä joutuu tinkimään omista vapauksistaan ja oikeuksistaan. Olemme samassa veneessä, jossa ei ole paikkoja vapaamatkustajille.

Olemme samassa veneessä, jossa ei ole paikkoja vapaamatkustajille.

Lue lisää