Pääkirjoitus

Luottamus hyvä, kontrolli parempi

Koronakriisin seurauksena monet yritykset ovat joko ajautuneet tai uhkaavat ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Suomesta on vaikea löytää elinkeinoa, jota koronakriisi ei koettelisi.

Maatalous on kuitenkin jostain syystä rajattu kriisitukien ulkopuolelle. Työministeri Tuula Haataisen (sd.) esikunnan mukaan ministeriössä ei valmistella palkkatukea maatalouden kausityöntekijöille. Vaikka myötätunto tuottajia kohtaan on lisääntynyt, se ei näy tilipussissa. Esimerkiksi perunan kysyntä on romahtanut, koska korona sulki muun muassa suurkeittiöt ja ravintolat. (MT 24.4.)

Muiden yritysten osalta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ryhtyi poikkeuksellisen ripeisiin toimiin helpottaakseen koronarajoituksista kärsivien yritysten ja työntekijöiden asemaa. Myös muut viranomaiset ovat toimineet ripeästi.

Hallitus on myöntänyt tähän mennessä pk-yrityksille rahaa avustuksina kuntien, ely-keskusten ja Business Finlandin kautta yhteensä noin 1,45 miljardia euroa. Yrityksille on myönnetty myös lainoja ja lainatakauksia. Työmarkkinoille on tullut lisää joustoja, ja työntekijöiden työttömyysturvaa on parannettu.

Kun on kiire, tulee väistämättä myös virheitä. Tukien jakaminen olemassa olevien organisaatioiden kautta on osin osoittautunut nykyisen lainsäädännön puitteissa ongelmalliseksi. Erityisesti Business Finlandin myöntämistä tuista nousi viime viikolla kova kohu. Heräsi perusteltu epäilys, etteivät tukirahat ole menneet oikeaan osoitteeseen.

Business Finlandin piti olla keskeinen yritystukirahojen jakaja, mutta sitä koskeva lainsäädäntö ei soveltunut akuutin kriisirahoituksen myöntämiseen. Business Finlandin tarkoitus on myöntää tukea yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Business Finlandin ongelma tiedettiin etukäteen, mutta rahat piti saada liikkeelle mahdollisimman pian. Päättäjät uskoivat, että säännöt joustavat ja Business Finland pystyisi myöntämään myös kriisirahoitusta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toivoi hakemusten arvioinnissa "laveaa ja joustavaa toimintaa".

Kehittämishankkeet eivät ole akuuttiin kriisiin ajautuneissa yrityksissä päällimmäisinä. Rahaa tarvittaisiin nyt muun muassa tilojen vuokriin ja palkkojen maksuun.

Lintilän toive laveasta tulkinnasta ei toteutunut. Hän totesi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että sekä Business Finlandin että ely-keskusten toimintaa ohjaa voimassaoleva lainsäädäntö, eikä virkamiehiä voi velvoittaa toimimaan lainvastaisesti.

Lintilä sanoi lauantaina aamutelevisiossa, että kehittämisen ja innovaatioiden merkitystä tukien kriteereinä tullaan pudottamaan joko asetuksella tai ohjeistuksella. Lakeja voidaan muuttaa, mutta se vaatii Lintilän mukaan oman aikansa. (Yle 25.4.)

On selvä, että hallitus teki kiireessään virheen ohjatessaan yrityksille tarkoitettua koronatukea 800 miljoonaa euroa Business Finlandin kautta. On kuitenkin hyvä, että työ- ja elinkeinoministeriö ja Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastavat Business Finlandin myöntämiä koronatukia. Selvät virheet pitää korjata, mutta myönnettyjä tukia on vaikea periä takaisin.

Yhteisten rahojen käytössä pätee sanonta: Luottamus hyvä, kontrolli parempi. Näin on myös yritystukien osalta. Lintilä muistutti, että Business Finlandin ja ely-keskusten tukea saaneet yritykset joutuvat tekemään selkoa, mihin tukirahat on käytetty. Jos tukea ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, se peritään takaisin.

Vastuu koronatukien jakamisesta on hallituksella ja tukipäätöksiä tekevillä viranomaisilla. Oma vastuunsa on – erityisesti tässä tilanteessa – myös niillä tukea hakeneilla yrityksillä, joilla siihen ei ole tarvetta.

Kun on kiire, tulee väistämättä myös virheitä.

Lue lisää

Tuontiruuan hylkäys ei yllätä

Koronatukien pitäisi olla investointeja tulevaisuuteen

Suomi haluaa yhden EU:n viidestä tekstiilien kierrätyslaitoksesta: "Vaatteiden kierrätyksessä paras osaaminen kansainvälisesti on Suomessa"

Aloittava Ilmastorahasto saa 300 miljoonan euron huomenlahjan valtion budjetista