Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Pääkirjoitus

Laskun maksuun varauduttava ajoissa

Koronakriisin seurauksena julkinen talous on joutunut syöksykierteeseen. Vaikka kriisistä aiheutuvan laskun loppusummaa ei tiedä vielä kukaan, lasku tulee olemaan kymmeniä miljardeja euroja. Kustannuksia syntyy muun muassa yritysten tukemisesta, lisääntyneistä lomautuksista ja työttömyyden kasvusta.

Menojen kasvun lisäksi valtion ja kuntien tulot romahtavat.

Maan hallituksen kevät on kulunut päälle kaatuvien ongelmien hoitamisessa ja taloudellisten tulipalojen sammuttamisessa.

Vaikka koronatilanne on Suomessa onnistuttu pitämään hyvin aisoissa, arvostelua on löytynyt muun muassa yritystukien jakamisesta. Kokonaisuus on silti pysynyt hämmästyttävän hyvin kasassa.

Kriisin akuutissa vaiheessa eivät kustannukset ole olleet päällimmäisenä mielessä. Joidenkin poliitikkojen mielestä aihe on niin arkaluonteinen, ettei kustannuksista – varsinkaan niiden maksamisesta – sovi nyt puhua. Oppi on – hieman mukaillen – samantyyppinen, kuin vanhan pelurin neuvot Kari Tapion laulussa Peluri: "Ei laske velkojaan, kun peli viel on kesken. Kyllä laskun aika tulee jälkeen pelin viimeisen". Kukaan ei tosin tiedä, koska koronakriisi viimein päättyy.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan koronakriisin hinta on niin suolainen, että sitä miettiessä ”nousee tukka pystyyn” (IS 3.4.). Näin siitä huolimatta, että Euroopan komissio ennakoi Suomen talouden supistuvan vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Akuutin kriisin jälkeenkään ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta valtion velkaantumiseen. Työelämäprofessori Vesa Vihriälän professorityöryhmä esitti viime viikolla, että vahinkojen minimoinnin jälkeen on vuorossa elvytysvaihe. Se pitäisi toteuttaa muun muassa isoilla julkisilla investoinneilla.

Parin vuoden kuluttua pitäisi professorien mukaan aloittaa laskujen maksaminen. Se tarkoittaa verotuksen kiristämistä ja/tai leikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia.

Koronalaskun maksamisessa näkyy mielipiteiden perinteinen jako. Vasemmisto sekä vihreät suosivat verojen korotuksia ja porvaripuolueissa kannatetaan leikkauksia.

Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan noin neljännes suomalaista kuittaisi koronalaskut verojen kiristyksellä. Vajaa viidennes karsisi julkisia palveluja ja 12 prosenttia leikkaisi sosiaaliturvaa ja etuuksia. Suurin osa vastaajista ei osannut kertoa mielipidettään. (MT 11.5.)

Hallituksen on kuitenkin tehtävä päätöksiä ristiriitaisten neuvojen paineessa. Hallituksella pitää olla jo ensi syksyn budjettiriihessä jonkinlainen ajatus, koska ja miten velkaantumista voidaan hillitä. Edessä on päätöksenteko myös siitä, miten velkaa ryhdytään maksamaan. Vapaaehtoisia maksajia ei todennäköisesti ole jonoksi asti.

Valtion piikki ei voi olla auki kovin pitkään. Velkaantumisvauhdin hillitsemiseksi on tärkeää yhteiskunnan asteittainen avaaminen ja kotimaisen kysynnän vauhdittaminen.

Rajoitusten höllentämiseen sisältyy riski, että korona lähtee uudelleen leviämään. Hallituksen olisikin syytä pohtia tosissaan sitä vaihtoehtoa, että rajoituksista voitaisiin jatkossa päättää tautitilanteen mukaan alueellisesti. (MT 6.5.)

Muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvinen on tätä mieltä, vaikka Suomen lainsäädäntö taipuu hänen mukaansa melko huonosti alueellisiin lainsäädäntötoimiin. (MT 11.5.)

Mahdottomia alueelliset porrastukset eivät rajoitusten lieventämisessä ole. Esimerkiksi kriisin alussa Uudenmaan eristäminen onnistui. Kysymys ei ole eriarvoistamisesta, vaan yhdestä keinosta koronalaskun hillitsemiseksi. Pitäisi edes yrittää keventää tulevien sukupolvien velkataakkaa.

Pitäisi edes yrittää keventää tulevien sukupolvien velkataakkaa.

Lue lisää

Pohja tulee vastaan valtionkin pussissa

Budjettikehyksen saumat repeilevät

Velkakauhu iskee pian

Kriiseille rakennettu kansakunta